web analytics

Gauwdief Joustra: op en top terrorismebestrijder

TJIBBE ‘UWV’ JOUSTRA IS ONZE ‘TERRORISMEBESTRIJDER’

Het is, laten we het voorzichtig formuleren, wat ondergesneeuwd geraakt in de nationale media, maar in deze bange tijden van terrorisme na de moord op Theo van Gogh beschikt ons land wel degelijk over een coordinator terrorismebestrijding die over onze veiligheid waakt: mr.T. H. J. Joustra, tot half februari 2004 voorzitter van het UWV.
Het is niet geheel duidelijk waarmee Joustra zich het afgelopen half jaar precies heeft bezig gehouden, maar we mogen toch wel aannemen dat het op geen enkel niveau aan hem te wijten is dat ons land in een terroristische spiraal van geweld terecht lijkt te komen. Zou hij er trouwens ook verantwoordelijk voor zijn dat de ‘autoriteiten’ twee weken voor de moord op Van Gogh ophielden met het afluisteren van de mobiele telefoon van Mohammed B. zodat ze niet op de hoogte raakten van diens recente plannen? Of wilden ze er niet van op de hoogte raken? Tjibbe, leg eens uit!

Ook bij het UWV en eerder bij het ministerie van (toen nog) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij was Joustra een baken van kwaliteit en betrouwbaarheid. Vooral de wijze waarop hij bij het UWV omging met gemeenschapsgeld wekt alle vertrouwen dat we hier te maken hebben met een man die van aanpakken weet en voor wie de terroristen overal in de wereld zullen sidderen van angst. Geluiden die in april, toen de benoeming van Joustra in deze sleutelfunctie bekend werd via een persbericht, nog opklonken als zou het hier gaan om het stallen van iemand die een baantje moest krijgen, zijn thans geheel verstomd: Jousta boekt gewoon te veel harde successen als ’s lands majeure terrorismebestrijder om kritiek nog mogelijk te maken.
Dat de media in den lande in het geheel niets melden over Joustra in zijn huidige functie is ook logisch: zo’n man moet zijn werk in alle stilte kunnen doen. Dat de media hem links laten liggen is dus geen laksheid of journalistiek falen, maar het dienen van het landsbelang! Na de moord op Van Gogh op 2 November komt de naam Joustra in de landelijke pers temidden van honderden stukken over terrorisme slechts een keer voor: in een artikel van 10 November in de Volkskrant. Uit dit stuk blijkt dat Joustra zich ondermeer dient bezig te houden met het ‘operationeel maken’ van informatie ten behoeve van de opsporing. Ook blijkt uit dit stuk dat er in ons land twintig instanties zijn die zich bezighouden met terrorismebestrijding en dat er toen Joustra in functie trad reeds een GCT bestond (Gezamelijke Controle Terrorismebestrijding) en een COTb (Coordinerend Overleg Terrorismebestrijding).
Om deze lacunes in de gevestigde media op te vullen zal deze website de lezers de komende weken op de hoogte proberen te houden van de werkzaamheden van Tjibbe Joustra, coordinator terrorismebestrijding.

Print Friendly, PDF & Email
Share