web analytics

GAAT TROUW SLANDER-STUK MICHA RECTIFICEREN?

BREAKING: DEZE WEEK BESLIST TROUW OVER EEN RECTIFICATIE VAN EEN STUK DAT ER VOLLEDIG OP WAS GERICHT DE REPUTATIE EN GELOOFWAARDIGHEID VAN MICHA TE VERNIETIGEN ‘A LA PETER R. DE VRIES’ * ‘MICHA KAT, EEN PUBLICIST DIE ALLEEN IN COMPLOTTEN GELOOFT’ * GEEFT DIT ACHTERBAKSE STUK DE STATUS VAN MICHA UITEINDELIJK JUIST EEN EXTRA BOOST?

trouw

Afgelopen week was er herhaaldelijk contact met Trouw inzake een artikel dat deze krant begin 2013 publiceerde onder de kop Micha Kat, een publicist die alleen in complotten gelooft. Aanleiding was natuurlijk ‘Perdiep-gate‘ waaruit bleek dat Trouw in staat is artikelen te publiceren die van a tot z zijn gelogen en zelfs niet-bestaande bronnen opvoert. De secretaresse van de hoofdredactie gaf aan dat er over mijn verzoek tot rectificatie is gesproken en dat er komende week een beslissing over wordt genomen. De kop van het artikel van de hand van Adri Vermaat is natuurlijk de voornaamste steen des aanstoots en overduidelijk erop gericht de reputatie en geloofwaardigheid van Micha aan te tasten waarbij de krant zich natuurlijk ook weer op hilarische wijze over-schreeuwt: ‘louter en alleen in complotten gelooft, alles wat Micha Kat opschrijft en zelfs waar hij in gelooft -dus zonder het op te schrijven- is een complot’. Dan het malicieuze peioratieve ‘publicist’. Het moge duidelijk zijn dat de enige reden waarom Trouw met dit stuk kwam erin was gelegen dat Micha juist extreme geloofwaardigheid ‘dreigde’ te krijgen doordat alles waar hij over schreef, en dan met name natuurlijk de zaak-Demmink, gebaseerd bleek op waarheid en op feiten. Juist daarom probeert Trouw in opdracht van de Staat Micha een douw te geven. Trouw: De voormalige journalistiek medewerker van NRC Handelsblad stelt al jaren dat in Nederland een pedofielennetwerk actief is. Voormalig secretaris-generaal Joris Demmink van het ministerie van justitie is volgens de publicist de spin in het web. Indirect zou Demmink, in de denkwereld van Kat, betrokken zijn geweest bij de moord op Marianne Vaatstra. Hier wordt je toch wel even stil van. Het bestaan van het pedofielennetwerk staat inmiddels vast en wordt nu zelfs erkend door mainstream-mensen als Thomas Ross. Dat Demmink ‘indirect betrokken is geweest bij de moord op Marianne Vaatstra’ is teven een fact of life omdat de man destijds DG Internationale Zaken en Vreemdelingenaangelegenheden was. De kop gaat tevens voorbij aan de enorme en onweerlegbare journalistieke successen van Micha in de zaken Westenberg en Kalbfleisch -zelfs erkend door NRC Handelsblad. Voormalig hoofdrecateur Folkert Jensma schreef: Maar pijnlijker is dat het hof wèl bewezen achtte dat rechter Westenberg uitgebreid aan de telefoon had gehangen met de advocaten in de Chipshol zaak. Hetgeen Westenberg tot nu toe met passie had ontkend. Zo liep een zaak over het eergevoel van een rechter uit op een arrest over diens integriteit. Lees daarvoor de geel gemarkeerde passages in het arrest op de website www.rechterwestenberg.com die Micha Kat onderhoudt. Voor hem is deze zaak een groot succes. Uiteraard ‘behoudt de heer Kat zich als Trouw weigert te rectificeren zich alle rechten voor’. We zijn benieuwd.

Print Friendly, PDF & Email
Share