web analytics

Friso lid van NL-Skull and Bones

Studentenclub Friso: “Wij spiezen de vrouwen!” * “Fred Teeven beschermt pedo-netwerk” * Plaatste NRC de open brief aan Demmink niet?

Graaf Johan Friso die door een zeer goed ingewijde bron wordt genoemd als een van de aanwezige ‘hoogwaardigheidsbekleders’ bij de rituele lustmoord op Marianne Vaatstra blijkt in zijn studententijd lid te zijn geweest van een uiterst schimming Delftsch clubje dat door -opnieuw uitstekend ingewijde- bronnen wordt vergeleken met het fameuze Skull & Bones op Yale in de VS. De naam van deze club is Die Coffye Vlagh. Alarmerend is dat deze club in 2004 summier in het nieuws kwam wegens de sadistische mishandeling van een varken zoals blijkt uit deze brieven in het universiteitsblad TU Delta. Bronnen uit de omgeving van Friso achten het heel wel mogelijk dat de graaf ‘op hol is geslagen’ op grond van zijn onkwetsbare status. Een bron: “Friso is immers wereldvreemd opgevoed en beschikt over alle middellen”. Een andere bron: “Een machtswellusteling met een perverse inborst zou zich door de rituelen kunnen laten inspireren om op een afschuwelijke wijze door te slaan.” Maar er is meer dan een lijn van Die Coffye Vlagh (DCV) naar Marianne Vaatstra aannemelijk maakt.

Volgens de bronnen wordt er binnen deze club een ritueel uitgevoerd dat sterk lijkt op The Cremation of Care [zie deel 3 van De Pedofiel van Oranje] dat wordt opgevoerd in The Bohemian Grove in Californie en waarin het offeren van een kind centraal staat.  Het motto van de club luidt: wanneer de duivel is geslacht nemen wij de vrouwen en spiezen wij haar.  Zoals bekend is Marianne Vaatstra gespiesd, net als Julie en Melissa uit de zaak-Dutroux. Een bron stelt hierover: Als men de eed en rituelen van DCV te serieus zou nemen zie je sterke parallellen met de moord op Vaatstra die je beschreven hebt op je blog. Locaties die binnen het sinistere gezelschap een grote rol spelen zijn De Nieuwe Kerk in Delft -waar zich de koninklijke grafkelders bevinden- en het stadhuis op de Grote Markt in Brussel. Op de foto zien de hoe de vader van Friso, Claus, tevens kindermisbruiker, deze grafkelder wordt binnengedragen.

Vanuit wat er bekend is over Skull & Bones in de VS worden de verhalen uit Delft zeer geloofwaardig. MSM-actualiteitenprogramma NOVA heeft zelfs ooit een item gemaakt over Skull & Bones dat in 2007 kortstondig wereldnieuws werd op YouTube toen opnames beschikbaar kwamen van een student die presidentskandidaat John Kerry vragen stelde over zijn lidmaatschap van Skull & Bones. Uit de coulissen kwam toen een man tevoorschijn met een elektronisch wapen die de student stroomstoten begon toe te dienen als gevolg waarvan deze kermend van de pijn in elkaar zakte. De opnames zijn via deze webpagina te bekijken.

In het licht van het bovenstaande is het natuurlijk delicaat dat VVD-kamerlid Fred Teeven de minister recent opnieuw kamervragen heeft gesteld over het nu reeds meer dan tien jaar durende schijn-onnderzoek in deze moordzaak. De antwoorden van Hirsch Ballin zijn vermoedelijk de meest leugenachtige uit onze parlementaire geschiedenis en ook direct in strijd met informatie die door de staat reeds eerder is toegegeven. Maar volgens bronnen verkeert Teeven -het wekt geen verbazing- geheel onder de invloed van het pedo-netwerk zodat van de kant van deze ‘parlementarier’ verder geen actie hoeft te worden verwacht.

In een laatste alarmerende ontwikkeling zou blijken dat NRC Handelsblad op het laatste moment een open brief aan Joris Demmink die was gepland als advertentie voor de krant van gisteren heeft geweigerd. Voor vandaag staat de brief gepland als advertentie in het Haarlems Dagblad. Wie weet hier meer van?

Print Friendly, PDF & Email
Share