web analytics

FRISO IN NWO-CLUB WOLFENSOHN

Johan Friso heeft als eerste en voornaamste functie niet een part-time directeurschap bij TNO Space in Delft, maar de positie van managing director London Office van Wolfensohn & Company, een consultancy-firma onder leiding van de voormalig president van de Wereldbank James Wolfensohn. Dat is een van de onthullingen die deze website binnenkort gaat brengen over het verborgen leven van Johan Friso, graaf van Oranje-Nassau. Johan Friso zit in het investment team van deze firma samen met ondermeer de dochter van Wolfensohn, Naomi, en de zoon, Adam. Zonder enige twijfel houdt deze firma zich bezig met abjecte en armoede-bevorderende projecten in met name de derde wereld om deze landen in de macht te brengen van de NWO, de Wereldbank, het IMF en de Bilderberg-groep waarvan James Wolfensohn een van de meest prominente leden is. Voor de missie van clubs als Wolfensohn & Company -en de desastreuze gevolgen ervan-

kan worden verwezen naar het boek Confessions of an Economic Hitman van John Perkins waarin de -meerendeels strikt geheime- operaties van dit type ‘hitmen’ tot in detail zijn beschreven. De verbondenheid van Friso aan de club van Wolfensohn is her en der eerder gepubliceerd en wordt genoemd in de Engelstalige Wikipedia, maar is door de MSM tot nu toe altijd verzwegen. Dankzij ons onderzoek kunnen wij deze verbondenheid nu echter ook interpreteren, met name in het licht van de Bilderberg-geschiedenis van de Koninklijke familie en dan ontstaat een alarmerend beeld. Een beeld vooral dat coute que coute dient te worden verzwegen voor het Nederlandse volk!
Vanuit zijn opa Bernhard, oprichter van de Bilderberg-groep via zijn moeder Beatrix -naar verluidt nummer drie in de hierarchie- zet de Bilderberg-traditie zich dus voort in Johan Friso en ook in Constantijn zoals we later zullen zien. Overigens is ook Friso’s vrouw Mabel direct in verband te brengen met Bilderberg via haar banden met George Soros, een prominente Bilderberger. Hierover later meer. De suggestie wordt gewekt dat het verwijderen van Friso en Mabel uit het Koninklijk Huis het echtpaar en ook de Bilderbergers goed uitkomt omdat ze nu hun NWO-werkzaamheden in het strikte duister kunnen voortzetten. Holy Moses… dit stel is de NWO in vleesgeworden vorm! To be continued!

Print Friendly, PDF & Email
Share