web analytics

Friendly-fire verhaal is uiterst verdacht

sneuvelen.jpgOm meerdere redenen is de lezing dat de twee Nederlandse militairen afgelopen weekeind om het leven zijn gekomen door Nederlandse kogels very hard to swallow. Door alle betrokkenen werd steeds maar weer benadrukt dat het die nacht ‘zo’n chaotische situatie’ was: donker, greppels, bomen, slecht weer; tsja, het is toch wel erg triest als je dit soort dingen naar voren moet brengen om te ‘verklaren’ dat twee soldaten om het leven zijn gekomen. Maar als het zo’n ‘onoverzichtelijke chaos’ was, hoe kan commandant Dick Berlijn dan weten dat de twee door friendly fire zijn getroffen? De enige mogelijkheid zo’n verregaande conclusie te kunnen trekken lijkt me ballistisch onderzoek, maar daar horen we dus niets over. Een andere zeer verdachte omstandigheid is de snelheid (binnen een enkele dag!) en voortvarendheid waarmee deze conclusie naar buiten werd gebracht, nog wel door Defensie zelf! Moet niet alles altijd eerst ‘uitvoerig worden onderzocht’ alvorens er conclusies kunnen worden getrokken? Nee, this stinks and smells as hell! De ervaring leert immers ook dat als Defensie zoiets naar buiten brengt uit vrije wil, ze daar een belang bij hebben. De vraag is nu: wat zou het belang kunnen zijn voor de Staat naar buiten te brengen dat de soldaten door eigen vuur zijn gedood?

Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de twee echt door friendly fire zijn getroffen. Maar als dat zo zou zijn, zou dat nooit zo snel en op deze manier naar buiten zijn gebracht, als het al uberhaupt naar buiten gebracht zou zijn. Dan zou eerst alles uitvoerig zijn onderzocht. Nu reeds een dag na het incident ‘de waarheid’ op straat ligt heeft het er alle schijn van dat we hier te maken hebben met een spin met als doel damage control. Dit zijn mogelijke verklaringen voor het spinnen van het friendly fire-verhaal:

1. Voor de moraal van de soldaten in Uruzgan is het uiteindelijk toch beter te verkroppen dat de twee door eigen vuur om het leven zijn gekomen dan door die enge Talibaan met die baarden

2. De Staat vreest voor afbrokkelende steun aan het thuisfront als wordt erkend dat de Talibaan twee van onze jongens hebben omgelegd. Nu gaat het tenslotte slechts om een ‘noodlottig ongeval’ net als bij al die helikopters die de afgelopen jaren in Afghanistan ‘in slecht weer en onder chaotische omstandigheden’ ’tegen bergen zijn opgevlogen’.

3. De Staat vreest voor ongeregeldheden in de chaotische melting pot van de Nederlandse multiculturele samenleving als bekend zou worden dat twee van onze jongens door extreme Moslims om het leven zijn gebracht.

Print Friendly, PDF & Email
Share