web analytics

Fred Teeven weet alles over Joris Demmink

teeven.jpgChapeau voor HP/de Tijd! Een prima artikel deze week over de zaak-Demmink van de hand van -onthoud die naam!- Bas Paternotte. Opnieuw is een stap gezet op de lange weg van het doortrekken van de pedofielen-beerput op Justitie onder leiding van Joris Demmink! Maar laten we ons thans even beperken tot de fascinerende en intrigerende laatste zin uit voornoemd artikel.  Deze luidt aldus: of zoals VVD-kamerlid Fred Teeven het verwoordt: “Er zijn talloze suggesties, maar ik zie geen bewijzen.” Hiervan moesten wij bij klokkenluideronline toch wel even heel hard braken. Want als er iemand is die werkelijk alles afweet van het Nederlandse pedofielen-netwerk en de rol daarin van Joris Demmink dan is het onze crimefighter Fred! Maar blijkbaar is Fred thans geen crimefighter meer, maar een opportunistische machtsdenker geworden die zijn partijgenoot Demmink uit de klauwen van justitie probeert te houden. Tegen beter weten in. Want het was niemand minder dan Fred Teeven die als officier van justitie te Amsterdam -hij was zelfs een tijd CID-officier- het zogeheten Rolodex-onderzoek aanstuurde dat de jacht had geopend op het pedofielen-netwerk van -zoals we nu weten- ondermeer Frits Salomonson, Hans Holthuis, Jan-Wolter Wabeke, Job de Ruiter en Ger van Roon. Teeven hield in de periode ook een reeks gesprekken met Mink K., een erkend specialist op het gebied van corruptie binnen justitie. Demmink dwarsboomde dat onderzoek

door vanuit de Justitie-toren opsporingsinformatie te lekken naar zijn pedo-vrienden (bron: de Runderkamp-papers).  Tot grote frustratie van Teeven werd dit onderzoek destijds kalltgestellt vanuit Den Haag. In kleine kring riep Teeven destijds zelfs dat hij ‘de politiek in wilde gaan om een einde te maken aan dit soort politieke inmenging in de opsporing en om het pedofielen-netwerk op te rollen vanuit de tweede kamer’.  Het is (voorlopig) allemaal wat anders gelopen met Fred. Hij is thans gereduceerd tot een zielig politiek leugenaartje waarin elke aanzet tot crimefighting is verdwenen en die zich opeens ‘niets meer kan herinneren’ over pedofielen-netwerken en Rolodex-onderzoeken. We hebben dergelijk heldengedrag trouwens vaker gezien bij Fred. Herinneren we ons nog dat de crimefigher ooit een lijst opstelde van chantabele en criminele hoogwaardigheidsbekleders, de ooit zo fameuze ‘lijst van Teeven‘? Bij het eerste beetje tegenwind wist Fred niet hoe snel hij zijn dappere lijst door het toilet moest spoelen! Nog even ter opwarming van latere bommen die deze site nog zal laten ontploffen: er bestaan zeer nauwe banden tussen Joris Demmink en Laetitia Griffith!

Print Friendly, PDF & Email
Share