web analytics

Fred Spijkers en de pedo-mafia

“DE MINISTER VAN DEFENSIE IS DE HOOFDSCHULDIGE”. MAAR WIE IS DAT DAN? EEN KINDERVERKRACHTER!

Klokkenluideronline feliciteert Fred Spijkers van harte met de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die hem in feite in zijn hele klokkenluiders-zaak in het gelijk stelt. We zien de MSM opnieuw schitteren in afwezigheid bij dit breaking news dat ons land opnieuw in een ontluisterend daglicht plaatst. Maar het meest verbijsterende in de non-berichtgeving door de MSM [hier het meest uitgebreide stuk nota bene in Binnenlands Bestuur] in deze zaak is dat de naam van de ‘minister van Defensie’ die volgens de CRvB ‘de hoofdschuldige is aan de verstoorde arbeidsrelatie’ van Spijkers met Defensie vanaf 1984 nergens wordt genoemd! Laten wij dat dan maar doen: het gaat om Job de Ruiter die van 1982 tot 1986 defensie-minister was in het kabinet Lubbers-1. Job de Ruiter die net als Joris Demmink

zowel op Defensie als Justitie werkte; op dat laatste ministerie was hij minister van 1977 tot 1982, het jaar dat Demmink op Justitie kwam werken als plaatsvervangend directeur van de directie Politie! Zeer goede bekenden dus, Demmink en De Ruiter. Zo goed dat ook De Ruiter een verkrachter was (is?) van kinderen! Hiermee zegt de CRvB dus in feite tegen Spijkers: de hoofdverantwoordelijke voor uw hele afschuwelijke zaak die uw leven heeft verwoest was een criminele kinderverkrachter! Job de Ruiter besloot in 2006 te gaan procederen tegen de journalist Alexander Nijeboer die in zijn boek over de zaak-Spijkers Een Man Tegen de Staat melding maakt van het kindermisbruik door De Ruiter [backgrounds]. Dit nadat hij eerder bij voortduring had geweigerd wederhoor te geven.

Uit de stukken waarover Nijeboer beschikte -die naar mijn herinnering afkomstig waren van Spijkers zelf- bleek dat De Ruiter als minister van Defensie werd gechanteerd met zijn kindermisbruik. Het is dan aannemelijk dat De Ruiter in de zaak-Spijkers is gechanteerd door de lobby achter de fatale ‘foute’ AP-23 landmijn die volgens allerlei berichten mede bestond uit de top van de krijgsmacht zelf destijds die belangen hadden in het bedrijf Eurometaal dat de dodelijke mijn produceerde. Uiteindelijk zijn de restanten van de voorraad AP-23 vernietigd onder de dekmantel van de ‘vuurwerkramp’ in Enschede [hier alle backgrounds]. Dit hele afgrijselijke gebeuren -de zaak-Spijkers en de ‘vuurwerkramp’ Enschede met tientallen doden- zou dan dus het gevolg zijn van de pedofiele acties van minister Job de Ruiter die thans in 2010 officieel ‘de schuld’ krijgt van de ‘verstoorde arbeidsrelatie’ tussen Spijkers en Defensie. We wensen Spijkers alle voorspoed toe bij het volgende traject: de schadeloosstelling.

Print Friendly, PDF & Email
Share