web analytics

Fraude-update Deloitte

fraude.jpgBoekhoudfraude Vie d’Or

Vorige week werd bekend dat er een doorbraak op handen lijkt te zijn in het oudste boekhoudschandaal van Nederland dat reeds 15 jaar loopt. Vlak na het uitbreken van het schandaal zei toenmalig Deloitte-voorzitter Piet Hogendoorn tegen NRC Handelsblad: “We zien de uitkomst van een eventuele procedure met het volste vertrouwen tegemoet.” Deloitte werd vier keer veroordeeld en nog niet eerder kwam falen van een accountantsorganisatie op dergelijke schaal aan het licht. De accountants van Deloitte tekenden met de ogen dicht jaarrekening op jaarrekening af met desastreuze gevolgen voor de verzekerden waarvan de inleg door het criminele management werd gestolen. Echter, de Nederlandse rechters hebben het al die tijd niet aangedurfd Deloitte tot uitbetaling van een schadeloosstelling te dwingen. Volgens bronnen zou er thans 45 mio Euro beschikbaar zijn voor de nog levende polishouders, iets meer dan de helft van het gevorderde schadebedrag. Het leeuwendeel hiervan wordt opgebracht door Deloitte, de hoofdschuldigen. De andere partijen die bijdragen zijn de Nederlandsche Bank en de actuaris Hewitt. Mocht er een schikking tot stand komen zal dat vermoedelijk gebeuren met een verklaring van Deloitte dat er ‘geen sprake is van welke erkenning van schuld dan ook’ en dat er ‘op geen enkele wijze getwijfeld kan worden aan de kwaliteit van de controle bij Vie d’Or’. Het gevolg van een schikking zonder einduitspraak van de rechter is dat er 15 jaar lang voor niets is geprocedeerd en dat de tientallen miljoenen die werden uitgegeven aan advocaten weggegooid blijken te zijn.

Zaak Fred Spijkers

De grootste klokkenluiderszaak uit de Nederlandse geschiedenis is de laatste weken weer volop in het nieuws nadat een team onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam concludeerde dat verschillende overheden jaren achtereen onrechtmatig en zelf ‘kwaadaardig’ hebben geopereerd. De druk op dit kabinet om alsnog een royale regeling met Fred Spijkers overeen te komen en deze zaak definitief te regelen neemt sterk toe na publicaties en oproepen in diverse media zoals De Volkskrant en NOVA. De burgemeester van Culemborg, de woonplaats van Spijkers, heeft een tweede brief aan Balkenende geschreven met een dringende oproep de kop niet in het zand te blijven steken. Door dit alles komt de rol van Deloitte in deze affaire ook weer in volle omvang naar voren. Deloitte heeft de meest kwalijke rol gespeeld onder leiding van onderzoeker Paul Hofstra van Deloitte Enterprise Risk Services.

Boekhoudfraude Ahold

Vorige week werd bekend dat uitspraak het hoger beroep van de tuchtzaak die SOBI aanspande tegen de inmiddels gepensioneerde RA John van den Dries met zes weken is uitgesteld tot 10 juni. Eerder werd Deloitte veroordeeld wegens met name falende controle van US Foodservice. Van den Dries probeerde zich eerder aan de tuchtrechter te onttrekken door ziekte voor te wenden. Inmiddels is er hierom tegen hem een nieuwe tuchtklacht ingediend net als tegen Deloitte-voorzitter Roger Dassen die een veel grotere rol bij de Ahold-controle heeft gespeeld dan eerder aangenomen en door Deloitte via een ingewikkeld gegoochel met titels uit de wind werd gehouden. In de strafzaak tegen de voormalige top van Ahold kwam aan het licht dat Deloitte alles op alles zet een intern rapport over het eigen optreden inzake Ahold onder tafel te houden. Eind vorige week briesten aandeelhouders van Ahold van woede toen duidelijk werd dat voormalig topman Moberg bij zijn vertrek 7,2 mio Euro meekreeg (met opties 12,2 mio.) Deze bedragen werden door Deloitte ‘weggemoffeld’ in het jaarverslag. Een accountant van Deloitte werd door de aandeelhouders aan de tand gevoeld, maar kon geen duidelijkheid scheppen.

Print Friendly, PDF & Email
Share