web analytics

FRANKFURT: THE SATANIC EZB (4)

EXTRA: NOUT ‘BAILOUT’ WELLINK STEEDS VERDER EXPOSED ALS DE GROTE BANKEN-DESTRUCTOR IN OPDRACHT VAN DE ROTHSHIELDS * MICHA ZAG ALS EEN VAN DE EERSTEN DE CRIMINELE INSLAG VAN NOUT WELLINK EN DNB EN WORDT ALS DANK ZELF VERVOLGD

BREAKING EN EXTRA: DE SATANISTEN VAN DE EZB HEBBEN VERKLAARD DAT HET NIEUWE MIJARDEN-HOOFDKANTOOR NU REEDS TE KLEIN IS * DIT IS DEEL VAN DE SATANISCHE PROVOCATIE-GAME: STEEDS VERDER GAAN, STEEDS MEER GELD PLUNDEREN

Hiermee eindigt onze serie uit Frankfurt. We waarschuwen onze lezers thans voor de laatste maal dat ze hun geld zo snel mogelijk moeten weghalen bij de ‘grootbanken’. Dat Wellink cs. jullie toegoeden gaan plunderen staat vast en is reeds openlijk toegegeven. De situatie rond de banken

is in Duitsland en Nederland het allerslechtst van heel Europa en Nout Wellink dient te worden gezien als een van de voornaamste uitvoerders van de destruction-agenda van de Rothshields en de Bilderbergers. Onder Wellink zijn alle Nederlandse banken kapot gegaan waarbij er een compleet taboe ligt bij de politiek op het ter verantwoording roepen van Nout en de andere verantwoordelijken. Hieronder een Duitse repo over het nieuwe hoofdkantoor van de EZB:

Print Friendly, PDF & Email
Share
Tags:  ,