web analytics

Frank L.: “Ook SBS heeft me bedrogen”

peterr.jpgNiet alleen Zembla van de VARA, maar ook SBS6 speelt een dubieuze rol in de zaak-Demmink. Dit komt naar voren in een interview van Onderzoekjorisd.hyves.nl met Frank Leenders die in 2003 aangifte deed tegen Demmink. Deze aangifte krijgt thans weer veel belang vanwege een nieuwe aangifte tegen Demmink op grond van dezelfde feiten die thans bij het OM ligt (een vierde aangifte is aanstaaande). In het interview bevestigt Frank Leenders het verhaal van de ‘seks-moord’ op de minderjarige waarbij Demmink betrokken was en waarover hij voor het eerst sprak in 2003. Opmerkelijk is dat hij zegt dat het SBS is geweest die hem heeft gekoppeld aan de recent overleden advocaat Gerard Hamer. De rol van deze laatste werpt steeds meer vragen op. Curieus is dat getuigen Klokkenluideronline melden dat Harm Brouwer, de hoogste man van het OM, aanwezig was bij de begrafenis van Hamer terwijl beiden geen enkele relatie hadden. Wat had Brouwer hier te zoeken? Waarom ondernam Hamer geen actie toen zijn client Leenders door justitie werd ‘ontvoerd’ om zijn eerdere verklaringen tegen Demmink onder extreme druk weer in te trekken, een overduidelijk delict? Waarom werd de dood van Hamer niet onderzocht? Heeft zijn dood iets te maken met de nieuwe aangiftes tegen Demmink? Was Hamer van plan -zoals hij in het ‘Journaal-fragment‘ in feite ook aankondigt- het ‘dossier-Demmink’ weer uit de kast te trekken? Wat is precies de rol geweest van Ilse Colson van SBS? Hoe groot is de greep van Joris Demmink op de media?  Waarom blijft Peter R. de Vries maar zwijgen ook na talloze oproepen van lezers en kijkers de zaak op te lossen?

Print Friendly, PDF & Email
Share