web analytics

Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel

topadvocaat.jpgFortis NV, Fortis SA en de heer Graaf Maurice Lippens hebben de advocaat van de webmaster op 6 augustus benaderd met een zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’, een document dat partijen zouden moeten ondertekenen om het geschil op te lossen en een rechtsgang te vermijden. De laatste week heeft koortsachtig overleg plaatsgevonden tussen de advocaat van de webmaster het het team topadvocaten van De Brauw Blackstone Westboek onder leiding van Joris van Manen (zie foto) dat Lippens en Fortis bijstaat over de exacte tekst van deze vaststellingsovereenkomst. In de tekst staan enkele bijzonder interessante elementen waarover later wellicht meer. Voorlopig volstaan we met de constatering dat de webmaster het erg verassend vindt dat Fortis de zaak in der minne tracht te regelen. Tevens constateren we dat topadvocaat Joris van Manen in zijn pleitnota voor de zitting van 28 juli op enkele punten een zeer scheve schaats heeft gereden hetgeen mogelijk nog consequenties gaat krijgen. Zo manipuleerde hij de onderzoeksresultaten van een nog te verschijnen boek over de zaak-Dutroux zodanig, dat hij deed voorkomen alsof de auteur van mening is dat de X-getuigen niet geloofwaardig zijn, terwijl deze auteur juist het tegenovergestelde heeft betoogd. Uw webmaster ontving naar aanleiding van deze manipulatie van Van Manen de volgende email van de auteur van het boek:

I received a copy of the “pleitnota” of Lippens lawyers, and it makes me very angry.

I have informed Kat that I will be delighted to testify in his defence on 21 August, if he wishes. I do not like it when lawyers misrepresent my book in such a way. And I will be very happy to explain to the judge precisely why X1, X2 and Chantal S. are so credible, concerning the Lippens brothers. I wil also explain to the judge that the X’s were not anonymous witnesses. The identities of all the X’s were known to the police; they were given X’s for their own protection by the police. When denouncing powerful networks, witnesses need to be protected, and the Belgian police knew this.

I wil also explain that the investigators into the X’s were congratulated by their professionalism. And that the case file for the X’s has quite simply been shelved. It is not yet been formally closed.

The reality is that Maurice Lippens is a member of the Belgian nobility, a senior businessman, and a close personal friend of the king. These people are protected from normal investigations, because this is the way Belgium works. If someone is accused by three different people of paedophilia, they should be questioned by the police. It’s obvious. But if the country is Belgium, and the person involved is Maurice Lippens, the investigators are discredited and the witnesses branded as mad…

Los van deze manipulatie heeft topadvocaat Joris van Manen nog op minimaal twee punten aantoonbare leugens gedebiteerd. Zo meldde hij in zijn pleitnota gortdroog dat ‘de gehele Belgische pers de X-getuigen voor fantasten verklaart‘ en dat er ‘slechts een is die er anders over denkt: de schrijver van het boek’. Well, we hebben hierboven al kunnen constatren dat de schrijver van dit boek enorn pissed off is door de manier waarop hij is behandeld door topadvocaat Joris van Manen, En dat van die ‘gehele Belgische pers’ is te weerleggen met minimaal 50 producties waaronder complete televisie-documentairens (BBC, Zembla) en boekwerken…. De andere leugen -en dit is nog ontluisterender omdat het hele betoog van de topadvocaat hierop is gestoeld- is de stelling dat ‘Kat zich slechts beroept op anonieme bronnen‘. Joris van Manen moet zijn pleitnota hebben geschreven in grote, zeer grote haast. Wellicht omdat hij zelf juist rond deze tijd vader werd?

Joris van Manen heeft tenslotte nog een opmerkelijke passage opgenomen in zijn pleitnota. Hij zegt: “Kat staat te boek als serieuze journalist. Hoewel ik de afgelopen dagen heb ondervonden dat Kat zich vaker in buitengewoon straffe en krenkende bewoordingen uitlaat, bestond bij mij en vele anderen de indruk dat hij een degelijke journalist is. Verschillende bekenden van mij zeiden tegen mij dat als Kat het geschreven heeft, er toch wel iets van waar moet zijn, Dat is een niet onbelangrijk aspect van deze zaak”. Een zeer merkwaardige passage. Hoe denkt topadvocaat Joris van Manen zijn zaak vooruit te helpen door zijn wederpartij af te schilderen als ‘serieus journalist’? Had het niet meer in de rede gelegen als Van Manen uw webmaster had afgeschilderd als een incompentente idioot, of als een -dit zei NRC Handelsblad steeds toen hij in 2002 de aanval op die krant opende, Marc Ynzonides knows all about this– een ‘door haat en rancune voortgedreven malloot?’ Of als topadvocaat Van Manen helemaal niets had gezegd over uw webmaster? Vermoedelijk heeft Joris van Manen met deze opmerking het volgende punt willen maken: wat Kat heeft gezegd over Maurice Lippens is des te kwalijker en schadelijker, juist omdat hij een serieuze journalist is. Hierdoor zullen mensen immers eerder geloven wat hij te zeggen heeft. Het behoeft lijkt ons geen nader betoog dat deze redenering op -voorzichtig uitgedrukt- gespannen voet staat met de wetten van de ratio en de logica. Joris van Manen meent kennelijk te beschikken over ‘super-journalistieke kwaliteiten’ die hem in staat stellen ‘op gevoel’ te weten wat waarheid is en wat niet. Vanuit deze ‘werkelijkheid’ meet hij zich vervolgens oordelen aan over een journalist die intenstief ondezoek heeft gedaan…. “Wat gek! Deze op zichzelf serieus te nemen journalist zegt nu opeens allemaal absurde en idiote dingen!” Glad ijs, Joris, Heel glad. Take care.

Laten we de zaak eens omdraaien. Uw webmaster kant Joris van Manen als een zeer gezaghebbend en bekwaam advocaat. Hoe is het dan mogelijk dat deze topadvocaat juist in deze zaak al die steken laat vallen en zijn toevlucht moet nemen tot leugens en manipulaties?

Print Friendly, PDF & Email
Share