web analytics

F. CASTRO SCHIET M. KAT TE HULP

Ongekend spektakel op 1 september (16:00) op de Haagse rechtbank: het eerste Bilderberg-proces uit de geschiedenis! * Ook Trilateral Commission aan de orde * Jan de Wit (SP) onder ede gehoord * Beatrix exposed als duivelse nucleaire terroriste? * KOMT DIT ZIEN! THIS IS ONCE IN A LIFETIME!

Hierbij roep ik u op om te verschijnen op woensdag 01 september 2010, te 16:00 uur, ter rechtzitting van de politierechter in het arrondissement ’s Gravenhage, Prins Clauslaan 60, teneinde tegenwoordig te zijn bij de nadere behandeling van de tegen u aanhangige strafzaak waarin ter rechtzitting dd. 05 maart 2010 [LEES VERSLAG] het onderzoek werd geschorst. Ik zal als getuige(n) dagvaarden of oproepen: J.M.A.M. de Wit, ’s Gravenhage. Aldus hoofofficier T. Hofstee in een schrijven dat uw webmaster vorige week werd bezorgd in Laos. Unieke, nog nooit veroonde juridische geschiedenis wordt door uw webmaster geschreven!

Lees hier op de site van Alex Jones verder over deze procedure waarin Bilderberg voor het eerst in zijn geschiedenis is overgegaan tot het dagvaarden van een burger, thans zelfs een journalist die over de groep samenzweerders heeft onthuld! Alles begon met de ontmaskering door uw webmaster en zijn team van het internationale Bilderberg-hoofdkantoor in Leiden zoals hier is te zien en te volgen. De tenlastelegging bestaat uit vier onderdelen:

*Het bekladden van het Bilderberg-HQ te Leiden

*Het bekladden van het pand van de Raad voor de Rechtspraak aan de Kneuterdijk te Den Haag met de leuze Raad voor de Klassenjustitie en Kindermisbruik.

*Het bekladden van het pand van het Parket Generaal aan het Prins Clausplein te Den Haag met de leuze: vervolgen: Westenberg en Demmink. [inmiddels is deze aansporing door het OM overigens geheel opgevolgd: tegen zowel Westenberg als Demmink zijn inmiddels strafrechtelijke onderzoeken opgestart; blijkbaar had het OM deze alternatieve aansporingen nodig om in actie te komen].

*Het vermeende verstoren van de orde tijdens het verhoor van Nout Wellink door de kredietcrisis-commissie onder leiding van Jan de Wit.

We merken op dat ook over de bekladdingen van de panden in Den Haag beeldmateriaal beschikbaar is, maar dat is door het OM reeds direct bij aanhouding in beslag genomen -met onze camera. Op de zitting zullen deze beelden worden vertoond. In de vervolgdelen van onze serie Bilderberg Tour op JDTV [HIER DEEL 3 WAARIN WE WORDEN KLEMGEREDEN DOOR DE POLITIE] kunt u onze avonturen verder volgen!

In een onverwachte ontwikkeling schiet Fidel Castro uw webmaster vanuit Cuba te hulp door te stellen dat de Bilderberg-groep -en daarmee ook ons staatshoofd en tal van andere politici en hoogwaardigheidbekleders- in werkelijkheid een mafiose groep super-criminelen vormen die uit zijn op de ondergang van de wereld. Deze troefkaart zal op de zitting natuurlijk uitgebreid worden uitgespeeld. Ook Nout Wellink is inmiddels trouwens reeds afgeserveerd en zal volgend jaar zijn troon bij DNB met pek en veren besmeurd moeten verlaten.

Waar het in deze zaak in de kern om gaat is het volgende: in hoeverre staat ons rechtssysteem ten dienste van criminele en corrupte kongsi’s van machtige banken en politici en helpt het deze groeperingen bij het vernietigen van de basale vrijheden van de burger het het stichten van een systeem van tyrannie en terreur ter knechting van de burger en diens rechten?

Boven de zitting zweeft natuurlijk de geest van de criminele pedofiel Joris Demmink. Laat het nu juist Jan de Wit en zijn SP zijn geweest die deze crimineel de reddingsboei hebben toegeworpen opdat hij kan doorgaan met het verkrachten en vermoorden van kinderen! In dit filmpje ziet u tot welke weerzinwekkende dieptes van slavernij het ‘socialistische’ kamerlid Jan de Wit is afgedaald ten dienste van de voornoemde criminele kongsi’s hetgeen natuurlijk ook de reden is voor het feit dat deze lakei de commissie-kredietcrisis mocht voorzitten:

JAN DE WIT IS UITGEKOZEN DOOR DEMMINK EN HET FINANCIEEL-PEDOFIELE ESTABLISHENT OMDAT HIJ EEN VAN HUN HITMEN IS!

De juistheid van deze stelling blijkt wel uit de opzichtige wijze waarop De Wit tijdens de verhoren de belangen bleek te behartigen van de bancaire Bilderberg-plunderaars en criminelen. Om het geheel nog delicater te maken: De Wit’s fractiegenoot Harry van Bommel heeft ooit als enige volksvertegenwoordiger kamervragen over de Bilderberg Groep gesteld en De Wit moet daarvan op de hoogte zijn: zijn partij ziet dus wel degelijk het belang in van de Bilderberg Groep en diens satelliet de Trilateral Commission waarvan Nout Wellink een van de belangrijkste leden is. Ook De Wit’s fractiegenoot Irrgang is op de hoogte van de Trilateral Commission en het eminente belang van deze groep in de huidige economische crisis. Alleen Jan de Witwasser weet van niets!!

We zijn benieuwd met hoeveel camera-wagens NOS en RTL gaan uitrukken om dit unieke spektakel te gaan verslaan! En NRC Handelsblad natuurlijk. Goed, de opmerkelijke uitspraken van Fidel over Bilderberg mogen ze dan hebben gemist, maar dat kan de beste gebeuren! Op 1 september gebeurt het niet in Havanna, maar in Den Haag dus dat kunnen ze onmogelijk missen! Stay tuned!

Print Friendly, PDF & Email
Share