web analytics

Europa wordt einde van Balkenende-IV

FRANS TIMMERMANS BLUNDERT NEDERLAND UIT EUROPA

Het is niet te geloven: het kabinet maakt anno 2007 precies dezelfde fout als in 2005: dreigen met hel en verdoemenis als we niet in het ‘Europese gareel’ gaan lopen en een nieuw supra-nationaal verdrag accepteren. In 2005 heette het dat we respectievelijk ‘een soort Bosnie’ zouden worden bij afwijzing van de Europese Grondwet (Donner) dan wel dat dan ‘het licht uit zou gaan’ (Brinkman). Het resultaat: een overdonderende meerderheid wees de gondwet af. Blijkens eveneens overdonderende anti-Europese reacties op de dreigementen van Timmermans zoals op de site van De Telegraaf zal het bij het nieuwe verdrag niet anders gaan. Als er althans een nieuw referendum komt. Timmermans spreekt stoere woorden (‘ik ben niet bang voor een nieuw referendum’) maar uit zijn dreigende taal blijkt het tegendeel: hij poept groen en geel van angst. Maar je kunt het optreden van Timmermans ook heel anders uitleggen: als Nederland door zijn geblunder de EU moet verlaten conform zijn dreigement zou dat wel eens een zegen voor ons land kunnen zijn waarmee Timmermans alsnog de geschiedenis zal ingaan als de visionaire bewindsman die ons land met een uitgekiende strategie heeft gered van het Europese juk! Timmermans weet ook wel dat de weerzin tegen elke vorm van gevestigde politiek zo groot is, dat de mensen juist het tegenovergestelde doen van waartoe ze worden opgeroepen! Als hij een echte ‘Europeaan’ zou zijn zou hij het volk dus moeten oproepen het nieuwe verdrag massaal af te wijzen! Maar nu effe serieus: hier nog even de belangrijkste argumenten waarom we zo snel mogelijk uit de EU moeten stappen:

1. In alle landen die geen lid zijn van de EU gaat het beter dan in de lidstaten: Noorwegen, Zwitserland, IJsland: ze hebben op geen enkele manier nadelen van hun onafhankelijke status, eerder het tegendeel. Dit argument wordt steevast genegeerd dan wel omzeild door de Euro-lobby.

2. In de landen zonder Euro gaat het beter dan in de landen met Euro. Zweden, Denemarken en Groot-Brittanie doen het in geen enkel opzicht slechter dan de landen met Euro. De Euro is een mislukking. De conclusie: hoe minder Europa, hoe beter het met een land gaat.

3. In essentie gaat de EU over het subsidieeren van arme landen door rijke landen. Nederland is dus altijd verliezer. Het geld dat we weggeven aan obscure regimes in Oost-Europa en corrupte ‘olijventelers’ in Griekenland moeten we in eigen zak houden.

4. Ook de Europese bureacratie kost ons handenvol geld en levert louter ergernis op over corruptie, vriendjespolitiek en decadentie. De bestuurselite is met name zo voor Europa omdat dit een ‘carriere-kanaal’ vormt waarin mensen als Neelie Kroes kunnen worden weggestopt.

5. Europa wordt bestuurlijk een steeds grotere chaos naarmate het aantal landen toeneemt. Dat kan ook niet anders. Op dit moment is Europa de facto reeds onbestuurbaar zoals blijkt uit de druk en de chantage die op Nederland wordt uitgeoefend het nieuwe verdrag te aanvaarden. Waar argumenten ontbreken rest slechts de botte bijl en het machtswoord.

6. Iedereen weet dat de grote landen het voor het zeggen hebben en dat die het eigenbelang altijd laten prevaleren. Europa is vanaf het begin al een speeltje geweest van Duitsland en Frankrijk en dat is nog steeds zo, al wordt dat door het Franse volk niet meer gepikt. Niemand luistert kortom naar Nederland.

7. Niemand kan uitleggen wat de burger nu eigelijk wijzer wordt van dat Europa ondanks het feit dat al tien jaar geroepen wordt dat ‘Europa moet worden uitgelegd’. Dat kan niet omdat er niets positiefs uit te leggen valt. Alle tradionele ‘voordelen’ zoals ‘vrij reizen’, ‘vrij verkeer van goederen’ en ‘dode hoekspiegel verplicht’ (dat laatste voorbeeld komt uit deze wat hilarische opsomming uit NRC Handelsblad) kunnen ook prima in stand blijven zonder EU met de verstikkende bureaucratie.

8. Het probleem van het ‘democratisch tekort’ en de legitimering van het Europees Parlement kan nooit worden opgelost. Mensen willen nu eenmaal niet stemmen voor organen waar ze niet in geloven en geen ‘gevoel’ bij hebben. De opkomst bij recente Europese verkiezingen in Bulgarije, toch een land dat een giga netto-ontvanger moet gaan worden, haalde de 30% niet.

9. Het ‘Europese probleem’ dreigt steeds meer individuele lidstaten te ontwrichten omdat een pro-Europese elite-regering in conflict raakt met de eigen bevolking. Aldus gaat het ‘Europese project’ juist precies het tegenovergestelde bereiken dan waarvoor het bedoeld was. Dit proces speelt sterk in Nederland en Frankrijk, maar wint ook in veel Oost-Euopese landen terrein. In Polen bijvoorbeeld speelt de homo-kwestie die de anti-Europa gevoelens onder het volk enorm versterkt.

10. Het probleem-Turkije is een zwaard van Damocles boven de Unie dat alleen kan worden weggenomen als Turkije zelf lidmaatschap afwijst. Of als de EU wordt opgedoekt natuurlijk.

11. De EU werkt sterk escalerend op internationale conflicten of zal zo gaan werken. Doordat er steeds meer druk komt om als EU ‘met een stem te spreken’ is er in de toekomst geen vrijheid meer een eigen buitenlandse politiek te voeren zoals bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk en ook een beetje Duitsland voeren ten opzichte van de VS en Irak. Deze druk wordt versterkt en gesymboliseerd door de ‘Europese symbolen’ als vlag en volkslied die juist daarom zo gevaarlijk zijn.

12. Europese politici zijn structureel incompetent. Dat komt omdat een carriere in de nationale politiek nog altijd veel meer status heeft dan een carriere in de Europese. Daarom wordt Europa bestuurd door een tweede garnituur.

Print Friendly, PDF & Email
Share