web analytics

“Ernest Louwes is de dader godverdomme!”

louweszaal.jpegJoris Demmink, de Deventer moordzaak en het pedofielennetwerk

Een ongekend fel mediaoffensief dwingt ons volk at gunpoint tot het aanvaarden van de waarheid: fiscalist Ernest Louwes heeft de Deventer moordzaak op zijn geweten godverdomme en nu is het voor eens en voor altijd afgelopen met al die idioten die iets anders denken of schrijven! Afgevoerd moeten ze worden, veroordeeld, kapotgemaakt net als de perfide holocaustontkenners! “Er is niet een onpartijdige strafrechtdeskundige die nog denkt dat Louwes onschuldig is” schrijft De Telegraaf. Waar je ook zoekt, werkelijk, nergens zul je nog iemand vinden, zelfs geen eerstejaars rechtenstudent, die nog een greintje twijfel heeft aan het daderschap van Louwes! Zo is dat! Dat het OM nog enkele dagen geleden diep door de knieen moest door notabene een Rijksrechercheonderzoek toe te staan naar de gang van zaken rond cruciale schrijfproeven die zeer ontlastend voor Louwes zouden kunnen zijn, heeft met dit alles helemaal niets te maken! Staat er los van! Zei ik trouwens ‘cruciale’ schrijfproeven? Foutje, slip of my keyboard! Dat hele gedoe rond die schrijfproeven is totaal ridicuul, stelt niets voor, is een poppenkast, een sideshow! Niet voor niets werd het nieuws van dit opmerkelijke onderzoek vrijwel helemaal doodgezwegen door de MSM! De Telegraaf liet NOVA-journalist Bas Haan vertellen: “Die briefjes zijn volkomen irrelevant! Ze zijn van geen enkele invloed geweest op de veroordeling van Louwes! Daarom ga ik er verder niet op in.” Juist omdat Bas Haan (over hem later meer) zegt dat die briefjes ‘volkomen irrelevant zijn’ komt er nu een Rijksrechercheonderzoek! Zo’n onderzoek komt er immers alleen naar zaken van nul en generlei substantie, dat weet een kind.

Juist ook omdat de briefjes zo irrelevant zijn, meende het OM fraude te moeten plegen met de namen van de rechercheurs die de proeven hebben afgenomen. Denk toch na! Het OM zou toch nooit fraude plegen bij iets dat van wezenlijk belang is? Ze zijn toch niet gek bij het Parket Generaal in Den Haag? Nee, fraude plegen ze alleen als het geen kwaad kan, gewoon voor de kick van even stout zijn, maar natuurlijk never nooit niet als er op grond van die fraude onschuldige mensen vast kunnen komen te zitten! Juist ook omdat die briefjes en die schrijfproeven zo onbelangrijk zijn, hebben de rechercheurs van wie de namen eronder staan een absoluut spreekverbod gekregen! Zelfs Peter R. de Vries krijgt ze naar verluidt niet te spreken! Dat is ook logisch, want op deze manier beschermt het OM Peter R. tegen zichzelf door hem te beletten zijn kostbare en dure tijd te verkwanselen aan mensen die er werkelijk totaal niet toe doen in een totaal betekenisloos en ondergeschikt aspect van een zaak waarin de dader al lang en breed voor alles en iedereen vast staat: Ernest Louwes! En nu bekken dicht! Maar hoe zat dat dan met Bas Haan?

Haan werkte eerder bij Netwerk. In die tijd -toen hij dus nog een onafhankelijk journalist a charge was- sprak ik hem regelmatig. Haan zorgde voor de doorbraak in de Schiedammer Parkmoord in een hoogtepunt binnen de misdaadjournalistiek. Dat was dus eens maar nooit weer, dachten ze bij het OM. Haan werd ‘omgesmolten’ net als Zembla-journalist Sinan Can tot een reporter ‘a decharge’ en doet nu ‘onderzoek’ bij NOVA. Maar in de tijd dat ik hem nog sprak verklaarde Haan dat de ’topambtenaar Joris’ uit de Netwerk-uitzendingen uit 1998 over het HIK-onderzoek wel degelijk Joris Demmink betrof.

En dan nu de grote link: die tussen Joris Demmink en de Deventer moordzaak. Het zit zo: Michael de Jong heeft de weduwe Wittenberg vermoord. Haar man, de psychiater Willem Wittenberg, was een homofiele pedofiel die Michael op meerdere wijzen ‘behandelde’. Michael zat vanuit zijn verleden in justitiele inrichtingen tot over zijn oren in de pedofiele sex-business (zie de parallellen met Frank Leenders) en weet van alles over topmensen van Justitie en hun seksuele voorkeuren en track records. Niets iets om in een rechtzaal aan de orde te stellen, zeggen we dan maar, vrij naar het NOS Journaal in de beruchte Demmink-uitzending van 5 november 2003.  Daarom moest het onderzoek in de Deventer zaak vanaf het begin worden weggeleid van De Jong, ter bescherming dus van alle Justitiele pedofielen en daarom werden de briefjes van De Jong’s vriendin reeds vanaf het begin gedownplayed. Daarom ook moest Maurice de Hond in een ongekend hard en zelfs absurd vonnis het zwijgen worden opgelegd inzake De Jong. Nu komen die briefjes dus als een boomerang terug in het gezicht van het OM en daarom moet toevlucht worden gezocht tot het ultimum remedium: vervalsing van processtukken. Natuurlijk heeft Meike de briefjes geschreven. Om haar vriend Michael uit het zicht te houden werd Ernst Louwes tot dader verklaard en opgeofferd, een moment dat voor de eeuwigheid is gesymboliseerd in de wijze waarop hij door de parketpolitie tegen de grond van de rechtzaal werd gedrukt bij zijn veroordeling. Louwes werd geslachtofferd om de pedofielenclub onder leiding van Joris Demmink zijn gang te kunnen laten gaan. Net als Baybasin. Wie ziet het patroon nog niet? Nou, een van die mensen is Stan de Jong die nu de zaak zijn ontknoping nadert geen informatie over ‘zijn’ Deventer moordzaak meer wenst te ontvangen. Hieronder een email over deze kwestie die moordzaak-onderzoeker Wim Dankbaar recent stuurde:

From: Wim Dankbaar

To: Bas Haan

Cc: [email protected] ; Peter van Koppen ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; Kaptein, H.J.R. ; Paul Witteman ; [email protected] ; Maurice de Hond ; [email protected] ; [email protected]

Sent: Thursday, January 29, 2009 6:01 PM

Subject: ‘Geen deskundige denkt nog dat Louwes onschuldig is’

Hoi Bas ,

Interessante propaganda van je vandaag in de Telegraaf:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3120501/___Geen_geloof_in_onschuld_Louwes___.html

Je stelt dat er niet één onpartijdige strafrechtsdeskundige is die nog denkt dat Louwes onschuldig is. Is ook de kop van het artikel.

Wie zijn dat dan, Bas? Laat ik er maar een paar kopiëeren op deze email. 

En als er dan een paar tussen blijken te zitten, zo niet allemaal, die je stelling niet onverdeeld onderschrijven, mag ik je dan een leugenaar noemen? Of heb ik dan elke fatsoensnorm overschreden? Of vind je ze dan wellicht niet onpartijdig?

Verder stel je : „Die briefjes zijn volkomen irrelevant. Ze zijn van geen enkele invloed geweest op de veroordeling van Louwes. Daarom ga ik er verder niet op in.”

Dat kan ik ook niet met je eens zijn, helaas. Onze stelling is deze:

Het handschriftonderzoek is opgezet om aan te tonen of Meike Wittermans nu wel of niet de schrijfster zou kunnen zijn van de anonieme briefjes; een conclusie die een aantal deskundigen al eerder hadden getrokken. Als dat waar zou zijn zou het daderschap van Ernest Louwes nauwelijks meer te handhaven zijn. Als dat onderzoek niet correct volgens de geldende normen is uitgevoerd en mogelijk toe gewerkt is naar een negatieve conclusie, dan heeft dat zeker de eindconclusies van het oriënterende onderzoek beïnvloed. Hiermee zou dan de heer Louwes ernstig in zijn rechten zijn aangetast. Indien u nu tot de conclusie komt dat het handschriftonderzoek inderdaad niet correct of zelfs frauduleus is uitgevoerd, kunt u dat onderzoek niet zomaar schrappen uit de eindconclusies van het oriënterende onderzoek. Zo een zogenoemd “strepen” (zie ook het boek van Wagenaar e.a. over de slapende rechter) zou namelijk betekenen dat u een bevestiging van de handschriftdeskundigen nog steeds onmogelijk maakt.

Op het gevaar af dat ik in jouw ogen weer fatsoensnormen overtreed, noem ik je ook maar een enorme hypocrieteling dat je als “onafhankelijke onderzoeksjournalist” hier nooit op hebt gereageerd:

Print Friendly, PDF & Email
Share