web analytics

ERIC DONK STUURT VAN DER MEER NAAR HUIS

MET ZIJN KRANKZINNIGE ACTIES HEEFT ERIC DONK DE POSITIE VAN GERARD VAN DER MEER ALS ADVOCAAT VAN MICHA OPGEBLAZEN * ERIC DONK DOOR NIETS EN NIEMAND BIJ TE STUREN WANT ZWAAR VERSLAAFD * ERIC DONK VERKOCHT MATERIAAL VAN JDTV ACHTER MICHA’S RUG OM EN WEIGERDE INZAGE IN TRANSACTIES

DEMMINKJDTV

Nadat we Eric Donk weken via de soft touch hebben geprobeerd zo ver te krijgen dat hij inzage gaf in zijn transacties met de MSM (waarin hij geheel eigenmachtig filmmateriaal van Micha/JDTV verkocht dat onder Micha’s leiding tot stand was gekomen en waar Donk nota bene voor is betaald) maar hij deze inzage steeds weigerde en zelfs agressief om zich heen begon te slaan, is de situatie thans zo ver geescaleerd dat advocaat Gerard van der Meer zich de 17e moet terugtrekken als zowel advocaat van Micha als van Eric, daar de regels hem immers verbieden een keuze te maken tussen een van zijn clienten op het moment dat deze onderling in conflict liggen. Hiermee heeft de junk Donk het zowel voor zichzelf als voor Micha compleet verziekt, want Gerard van der Meer was onze steun en toeverlaat en heeft door zijn unieke inzet voor onze zaak steeds klinkende resultaten kunnen boeken. Voor zover thans bekend blijft Gerard Micha wel bijstaan in de Bart Mos-zaak en de Vogelenzang-smaadzaak. Eric Donk is een prima cameraman, maar toen de ‘roem’ zich eenmaal begon aan te dienen verloor hij elke redelijkheid en rationaliteit uit het oog en meende dat JDTV en al het materiaal zijn persoonlijk eigendom was waarvan alleen hij kon beschikken over de rechten. Micha heeft deze situatie jaren laten bestaan uit ‘mededogen’ met de junk en om hem in business te houden, maar dat werd anders toen er steeds meer deals volgden (meest recent met KRO Brandpunt) waarover hij weigerde Micha ook maar iets mede te delen. Intussen bleef Eric wel steeds zaniken om geld en de armoedzaaier uithangen terwijl Micha steeds vaker hoorde dat Eric wel degelijk betaald werd door allerlei mensen maar ook daarover weigerde openheid te geven aan Micha. De druppel was het verzwijgen door Donk van zijn betaling door Hans Mauritz voor het filmen van de boekpresentatie op 9 mei en zijn weigering daarop het materiaal van de duo-presentatie van Micha en Wim ter beschikking te stellen van Micha.

Tijdens de Demmink-verhoren in Utrecht betaalde Micha Eric nog 150 Euro voor zijn aanwezigheid -net als hij Vrijland 200 Euro betaalde op het moment dat ook deze tegen Micha begon te ageren. Intussen sloot Eric deals met publieke omroepen (KRO, EenVandaag) waar hij Micha”s werk achter zijn rug om verkocht. Micha vond dat hier een einde aan moest komen -ook naar de toekomst toe omdat de zaak-Demmink steeds prominenter in het nieuws dreigt te gaan komen- en vroeg hiertoe van Eric geen geld, maar slechts een schriftelijk overzicht van de afgesloten transacties om op basis daarvan tot een verdeelsleutel te komen die wat Micha betreft meer symbolisch dan financieel van aard zou zijn: ik zat te denken aan 20% van de inkomsten. Het gaat hierbij maximaal om enkele honderden Euro’s. Voor dat bedrag heeft Eric Donk nu alles opgeblazen en kapot gemaakt. Gerard van der Meer kan dank zij zijn debiele en uiterst onverantwoordelijke gedragingen ons nu niet meer vertegenwoordigen in de graffiti-Wellink-zaak. Op zijn website schrijft Donk thans een met vileine leugens gelardeerd artikel waarin hij mij ervan beschuldigt ‘hem te laten opdraaien voor zijn eigen daden’ (Eric heeft nooit verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor zijn eigen acties) en ‘een lafbek te zijn die niet durft te komen opdraven’. We moeten tot onze grote spijt constateren dat Donk the resistance ongelofelijke schade heeft toegebracht.

Print Friendly, PDF & Email
Share