web analytics

ERADUS-RECHTBANK: OPNIEUW WRAAK OP MICHA

DE RECHTBANK VAN DE CORRUPTE EN CRIMINELE PRESIDENTE CARLA ERADUS GAAT GEWOON DOOR MET VEDETTA TEGEN MICHA KAT * IN PLAATS VAN MILJOEN VOOR MICHA WEGENS TERREUR ZWARTE MAFIA MOET HIJ MEER DAN 3000 EURO BETALEN * MET WETTELIJKE RENTE EN BINNEN 15 DAGEN

BREAKING: RECHTERS IN NEDERLAND MOGEN VANAF NU GRATIS PROCEDEREN BIJ HUN VRIENDEN VAN DE ZWARTE MAFIA TEGEN IEDEREEN DIE HUN ‘ONAFHANKELIJKHEID’ EN HUN ‘ONPARTIJDIGHEID’ TER DISCUSSIE STELT * OPNIEUW FORSE SCHREDE NAAR DE TERREUR-STAAT MET MICHA CLAIM-VONNIS * ADVOCAAT WEIGERT IN HOGER BEROEP TE GAAN

Eradus

De passage uit Micha’s pleidooi waarin hij inging op de door hem onthulde -en al 10 jaar onweersproken gebleven- wandaden van rechtbankpresidente Carla Eradus werd niet opgenomen in het PV. Zelfs niet nadat Micha’s advocaat daartoe nog een aparte brief had geschreven. In het vonnis staat thans: de door hem (Kat) gewenste aanvulling (op het PV) is niet relevant voor enige in deze procedure te nemen beslissing. Hier staat dus in feite: het enkele feit dat Kat heeft onthuld [in 2004 in HP/de Tijd] dat onze presidente corrupt is en tal van kinderen bij hun ouders heeft laten weghalen om te worden uitgeleverd aan de pedo-mafia, is niet relevant voor de houding van dit college en van deze rechtbank in zaken waarin Kat partij is -zulks natuurlijk niettegenstaande het feit dat voortdurend het tegendeel blijkt in de vorm van de meest extreme en bizarre intimidaties en provocaties zoals we in Nederland nog niet eerder hebben gezien [Pedigraaf-zaak]. Thans komt het sadisme van Eradus cs. naar voren in een proceskostenveroordeling van 3,102,00 Euro ‘met wettelijke rente en te betalen binnen 15 dagen’. Net als Demmink kreeg ook Westenberg zijn advocatenkosten in deze zaak -bijna een half miljoen Euro- vergoed van de belastingbetaler. We hebben nu te maken met Freisler-rechtspraak pur sang. Maar dat is niets nieuws in Nederland. Hier het vonnis [vonnis 19.02.14 Westenberg] in de zaak-Westenberg. De kern: dat hij heeft gebeld staat juridisch (wel feitelijk, maar feiten spelen geen rol) niet vast [de betreffende procedure werd opeens ‘afgebroken’ zonder dat Westenberg verweer hoefde te voeren], dus mocht Westenberg de procedure tegen Micha gewoon beginnen. Geen centje pijn. Geen misbruik van bevoegdheid en misbruik van procesrecht (art 3:13 Bw) zoals Micha had gesteld.

Print Friendly, PDF & Email
Share