web analytics

Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens

commissie.jpegUw webmaster mag blijven schrijven over Fortis-voorzitter Maurice Lippens in relatie tot pedofilie en gewelddadig kindermisbruik, maar dient bij een meningsverschil met Fortis de concept-artikelen dan eerst voor te leggen aan ‘een of meer door beiden aan te wijzen derde(n)’. Deze Commissie Pedofilie Maurice Lippens (CPML) zal dus bestaan uit een enkel gezaghebbend persoon dan wel uit een gremium van drie personen waarbij Kat en Fortis/Lippens er elk een benoemen waarna die twee samen een voorzitter uitkiezen, zoals ook vaak gebeurt bij arbitrages. De komende week zullen Kat en Fortis gezamelijk de CPML trachten te formeren. De CPML dient over een concept-stuk het oordeel ‘rechtmatig’ dan wel ‘onrechtmatig’ uit te spreken in de gevallen waarin Fortis niet akkord gaat met een artikel van Kat . In tweede instantie zal het oordeel van de voorzieningenrechter leidend zijn, ongeacht of er hoger beroep wordt ingesteld. Dat is het meest in het oog springende element in de vaststellingsovereenkomst1.pdf die Micha Kat, Maurice Lippens, Fortis NV en Fortis SA op 21 augustus hebben getekend.

Print Friendly, PDF & Email
Share