web analytics

Enschede 5 jaar na de vuurwerkramp

SLACHTOFFERS NIET WELKOM OP SYMPOSIUM

door Pamela Hemelrijk
Talloze bestuurders, hoogwaardigheidsbekleders, wetenschappers en ‘relaties’ zijn uitgenodigd voor een groot wetenschappelijk symposium over de vuurwerkramp, dat op 28 februari in Enschede wordt gehouden. Alleen de slachtoffers zelf, die mogen er van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (BSVE) niet bij zijn. Een belangenvereniging die haar eigen leden weert; hoe vindt u die?

De organisatie van het symposium is door de BSVE toevertrouwd aan het technisch adviesbureau MSNP, oftewel Bas van den Heuvel (ex-student bedrijfskunde) en Dave Broers (student technische natuurkunde). Dit tweetal deed aanvankelijk onderzoek in opdracht van de gedupeerden, maar werd later ?meer en meer gegrepen door de wetenschappelijke uitdaging die de analyse van de ramp bleek te zijn?. Oftewel: de twee half afgestudeerde jongelui bouwden mooie contacten op met de Commissie Oosting, die grote belangstelling toonde voor hun activiteiten, en zelfs af en toe een bezoek bracht aan hun laboratoriumpje. De conclusies van hun ?unieke onderzoek? bleken dan ook (?mede dankzij enige ruggespraak?!) vrijwel perfect overeen te komen met de bevindingen van de commissie Oosting.
De Stichting Steunpunt Vuurwerkramp, die vreest dat de onderste steen nog lang niet boven is (er zijn sterke aanwijzingen dat er op het terrein van SE Fireworks militaire explosieven hebben gelegen, mogelijk zelfs een partij afgekeurde AP-23 landmijnen) is perplex over de gang van zaken. Voorzitster en gedupeerde Anne Kroon kreeg van Van den Heuvel te horen dat het symposium niet toegankelijk is voor de getroffenen, omdat zij niet tot de doelgroep behoren: ?Op de bijeenkomst willen wij met professionals enerzijds terugkijken op 5,5 jaar belangenbehartiging en aandacht voor de getroffenen en anderzijds een ordening aanbrengen in de informatie over de ramp?, orakelt de ex-student er in zijn email op los. ?Dit overzicht zal voor jullie overigens weinig nieuws bevatten. Maar belangrijker is dat de toon en vorm is afgestemd op de doelgroep van de bijeenkomst. Deze doelgroep heeft een grotere tot grote emotionele afstand tot de feitelijke ramp, en een sterk van de werkelijk getroffenen afwijkend referentiekader?.
Als pleister op de wonde wordt er op 1 maart een ?informele? bijeenkomst georganiseerd voor de BSVE-leden met hun afwijkend referentiekader. Daar moeten ze het dan maar mee doen. Bij het symposium zelf zal er volgens Bas van den Heuvel nauwlettend op worden toegezien dat er geen onbevoegden binnenglippen. Hij gewaagt zelfs van ?ge?niformeerde bewakingsdiensten bij de ingang? en ?preventief fouilleren?. Enfin, voor zover de slachtoffers van de vuurwerkramp nog niet parano?de waren, zijn ze het nu.
Zie ook eerder bericht op deze site Landmijnen oorzaak vuurwerkramp.

Print Friendly, PDF & Email
Share