web analytics

En daar is de volgende Fortis-leugen al weer…

lippenspedo.jpgNooit eerder zal een grote financieele instelling zozeer in de greep zijn geraakt van list, leugen en bedrog als het Fortis onder de van sadistische pedofilie verdachte bestuursvoorzitter Maurice Lippens. Alles wat Fortis zegt of doet wordt als leugen ontmaskerd en we kunnen nu wel stellen dat er nog maar een tip te geven is: take your money and run! Vandaag blijkt Fortis weer te hebben gelogen over de situatie rond de deelneming van het Chinese Ping-An in Fortis Investments. Het gaat om een persbericht hierover dat de onderneming op 7 augustus deed uitgaan (zie het Fortis-rampenoverzicht). Hierin werd gesteld dat er ‘op zich niets aan de hand is’ met de deelname maar dat er ‘nog formele toestemming moet komen’ van Chinese toezichthouders. Dit was al een klap in het gezicht van alle betrokkenen, want Fortis heeft altijd nadrukkelijk gesteld dat de Chinese deal al in kannen en kruiken was. Maar nu blijkt dat Fortis, in tegenstelling tot eigen beweringen hierover, door de Belgische toezichthouders CBFA was gedwongen het persbericht te doen uitgaan omdat er informatie was dat de Chinese toezichthouders de deal wellicht wilden terugdraaien. We maken de leugen-balans op rond de kwestie Ping-An:

1. Fortis loog toen het de markt wilde doen geloven dat de Chinese deal rond was.

2. Fortis loog toen het stelde het persbericht uit eigen beweging te hebben doen uitgaan.

3. Het persbericht was op zichzelf ook leugenachtig omdat het verzet van de Chinese toezichthouders wel degelijk concreet was (is?) en het zeker niet slechts een administratieve procedure betrof. Een woordvoerder van Fortis wierp destijds zelfs de Olympische Spelen in de strijd als verklaring voor het ‘uitstel’ van de goedkeuring.

Print Friendly, PDF & Email
Share