web analytics

Email aan hoofdofficier Leeuwarden

From: Wim Dankbaar [mailto:[email protected]]
Sent: donderdag 30 december 2010 15:11
To:[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]
Cc: ‘Maaike Terpstra’; ‘bauke vaatstra’
Subject: Dringende vragen/informatie inzake moordzaak Marianne Vaatstra

Geachte mevrouw Bronsvoort,

Zoals u weet, heb ik u en de heer Jongsma onlangs een aantal vragen gesteld, mede namens de ouders van Marianne Vaatstra, inzake de moord op hun dochter. De heer Jongsma vertelde mij desgevraagd, vanuit zijn auto op weg naar de winstersport, dat u zich zou beraden om ons een antwoord te geven, maar dat dit nog niet zeker was. De nieuwe staatssecretaris, de heer Teeven, heeft de moeder van Marianna Vaatstra per brief laten weten dat zij zich voor vragen specifiek met u, als hoofdofficier, in verbinding moet stellen.

Echter, tot onze stomme verbazing kregen wij gisteren van de telefoniste van uw parket te horen dat zij opdracht/toestemming heeft gekregen om de verbinding te verbreken zodra deze vragen aan de orde komen, hetgeen zij dan ook tot twee maal toe deed. De opnames van deze twee gesprekken vindt u hier:

http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/leeuwarden.mp3

http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/leeuwarden2.mp3

Gaarne verneem ik van u de motivering voor een dergelijke beleidslijn van uw parket, het decreet dat wanneer er (door journalisten of nabestaanden) vragen worden gesteld met betrekking tot deze moordzaak, de verbinding moet worden verbroken? Dit lijkt mij toch geweld doen aan alle beginselen van vrije pers, open verantwoording en transparantie waar uw voorganger en huidige baas, de heer Brouwer, zo’n voorstander van is? Onder meer in zijn toespraak “Zwijgen is zilver, spreken is goud” prijst hij deze overtuiging sterk aan.

http://www.om.nl/onderwerpen/om_en_de_media/@18055/zwijgen_is_zilver/

Meer in het bijzonder hadden de vragen betrekking op Jano Hassan, met name de hamvraag of deze Jano familie is van Ali Hassan, die in 1999 de hoofdverdachte van justitie was voor de moord op Marianne Vaatstra. Ik kan u melden , zoals ik aan de heer Jongsma reeds deed, dat het een 100% feit is dat deze heerschappen neven van elkaar zijn. De heer Jongsma antwoordde daarop: Als u het al weet, waarom vraagt u het dan nog aan ons?

Welnu, ik zal het u uitleggen: omdat wij de bevestiging zwart op wit willen hebben van het Openbaar Ministerie. De bevestiging van dit feit betekent namelijk een doorbraak in het opsporingsonderzoek. Het is immers een onomstotelijke bevestiging van de stelling die het OM nog steeds niet wil toegeven: Dat de Ali Hassan die in oktober 1999 in Istanbul is aangehouden de VERKEERDE Ali Hassan was!

Dit was namelijk NIET de neef van Jano Hassan! De getuige Stephanie, waar u ongetwijfeld over gelezen heeft, kan u dit, samen met vele andere getuigen, ook bevestigen. Deze Stephanie kende de juiste Ali goed, omdat zij destijds het vriendinnetje was van diens onafscheidelijke metgezel Feik Mustafa, die weliswaar middels DNA is uitgesloten als verkrachter van Marianne, maar dus niet per se als als moordenaar. U zult het toch met mij eens zijn dat als er sprake is van meerdere daders, bijvoorbeeld Feik en Ali, dat de een haar kan verkrachten en de ander haar kan wurgen of de keel kan door snijden?

Of de verkeerde Ali nu bewust en moedwillig is aangehouden, daar heb ik het dan nog niet eens over. Het betekent in elk geval dat de juiste Ali nooit is aangehouden en/of als dader is uitgesloten middels DNA. Met andere woorden nog steeds voortvluchtig is. Ook wat dat betreft kan ik u concrete aanwijzingen verstrekken. De juiste Ali Hassan is namelijk onder regie van justitie zelf via het toenmalige grenshospitium Amsterdam naar het buitenland gesmokkeld. Ook daaromtrent kan ik u desgewenst in verbinding stellen met de nodige getuigen die deze gang van zaken kunnen bevestigen.

Tevens kan ik u in verbinding stellen met een getuige die deze Jano Hassan en Ali Hassan samen, in elkaars gezelschap, heeft gezien, zo recent als vorig jaar en zo dichtbij als Groningen. Deze getuige is met beide heren bekend, zoals moge blijken uit het feit dat zij kort daarna door Jano Hassan werd gebeld om een afspraak te maken in de nacht van Koninginnedag 2009,  met andere woorden hetzelfde tijdstip dat Marianne Vaatstra vermoord werd 10 jaar eerder. Uiteraard heeft zij dit als zeer bedreigend ervaren. Ook van deze verklaringen lijkt het mij uiterst relevant om een aangifte c.q. proces-verbaal op te maken, wat ik u reeds aangeboden heb in mijn eerdere schrijven. Alles duidt erop dat minimaal deze Jano Hassan bekend is met de huidige verblijfplaats van de hoofdverdachte Ali Hassan.

Het blijkt echter dat het OM Leeuwarden niets wil weten van al deze zeer concrete informatie. Uw rechercheur Dick Adema van het “coldcase-team” liet mij zelfs letterlijk weten: Bij mij komt u er niet doorheen!

Een opstelling die wel zeer vaste vorm krijgt met het opmerkelijke gedrag van uw telefoniste. Het lijkt wel alsof uw organisatie letterlijk de oren dicht doet, hetgeen de twijfel rechtvaardigt of uw organisatie deze gruwelijke moord daadwerkelijk wil oplossen? Gezien het bovenstaande acht ik het een schande dat uw persofficier Henk Mous (volgens uw telefoniste “kwaliteitsofficier”) desgevraagd nog steeds stelt dat de Ali die als asielzoeker in 1999 in een cel in Noorwegen zat (dus rond dezelfde tijd dat de verkeerde Ali in Istanbul werd gearresteerd) als dader is uitgesloten middels DNA.

Deze heer Mous heeft recent aan een verslaggeefster van de NRC te kennen gegeven dat het OM Leeuwarden in januari met een onderbouwd onderzoekverslag komt om al deze recente onthullingen “uit de wereld te helpen”. Ook dit komt mij om twee redenen hoogst merkwaardig voor. Allereerst omdat de meest directe belanghebbenden, zijnde de ouders van Marianne, hier niet van in kennis zijn gesteld, en ten tweede omdat ik niet begrijp hoe je te onderzoeken nieuwe feiten en getuigenverklaringen uit de wereld kunt helpen, als je consequent weigert om in te gaan op aanbiedingen om die feiten en getuigenverklaringen tot je te nemen? Hoe kun je nu een onderbouwd onderzoeksverslag maken over zaken die je weigert te onderzoeken?

U was destijds niet verantwoordelijk voor de beschreven gang van zaken, maar u begrijpt vast dat ik mij inmiddels mag afvragen of u nu leiding geeft aan een organisatie die misdaden bestrijdt of een organisatie die misdaden gedoogt en faciliteert?

Enfin, met uw spoedige antwoorden zullen we daar meer inzicht in krijgen.

(vooralsnog) Hoogachtend,

Wim dankbaar

023-5268730

Bericht ook te volgen op Nujij.nl

Print Friendly, PDF & Email
Share