web analytics

Eindelijk genoeg van de misdadige media

PCM-DRUKKERIJ BESCHOTEN: HET BEGIN VAN DE AFREKENING?

door Micha Kat
Wat heb ik er vaak over gedroomd heel PCM ten onder te laten gaan in een zee van vuur en vlammen! Ik zou dan ook volgaarne de verantwoorlijkheid opeisen voor de aanslag vannacht op de drukkerij van PCM maar dat is helaas weinig geloofwaardig want ik zit op dit moment in Kazachstan. Laten we het er dan maar op houden dat ik via internet (Tuurlijk! Dat misdadige internet weer!) de opdracht heb gegeven. Hoe het ook zij, het begint er eindelijk op te lijken dat de burgers schijtgenoeg krijgen van de gecorrumpeerde ‘kwaliteitsmedia’ en hun volgevreten overbetaalde ‘journalisten’ die niets anders kunnen dan kwispelstaarten en kruipen naar de macht. Een woordvoerder van de Volkskrant reageerde met de uitspraak dat ‘hij er niets van begreep en dat de krant geen heftige publicaties op de rol had staan’. Nee, eikel, natuurlijk heeft De Volkskrant geen heftige publikaties op de rol staan! Dat kan De Volkskrant namelijk helemaal niet net zomin als de andere kranten van PCM! Zou het ook maar een seconde in de koppen van de PCM-bobo’s kunnen opkomen dat het niet de zogenaamde (en niet bestaande) ‘slachtoffers’ zijn van hun ‘kwaliteitsjournalistiek’ die de aanslag hebben gepleegd maar bedrogen burgers die jarenlang betaald hebben voor een zogenaamd onafhankelijk medium? Burgers die genoeg hebben van gemanipuleerde enquetes, heimelijke propaganda voor Europa en de oorlog in Afghanistan en de adoratie van Wouter Windvaan Bos?

Het zal de sfeer bij PCM niet ten goede komen, zo’n aanslag. En die sfeer is toch al diep beneden het nulpunt gezakt omdat het concern gierend op een faillissement afstevent. Als grootste recente wapenfeit meldt PCM het ‘verkrijgen’ van een minderheidsbelang in een gratis ochtendtabloid waar een voormalige koekenbakker en een veroordeelde crimineel de scepter zwaaien. Geen stimulans ook voor de mensen die overwegen zich naar voren te schuiven als hoofdredacteur van NRC Handelsblad, zo’n raketaanval. Want het zou me niet verbazen als het geweld van de bedrogen krantenlezer zich spoedig ook gaat keren tegen de collaborerende hoofdredacteuren van ’s lands ‘kwaliteitskranten’. Intussen blijven de ‘kwalilteitsmensen’ elkaar maar prijzen en belastinggelden toeschuiven hetgeen de woede van de burger alleen nog maar groter maakt. PCM: op naar de toekomst!

Print Friendly, PDF & Email
Share