web analytics

Einde Oude Media (3): Telegraaf 68 jaar later

paradijs.jpgHet derde deel van de serie over het einde van de oude media (in deel 1 werd Ben Rogmans van De Pers afgeserveerd als kruiperige meeloper met de macht en in deel 2 bleek dat Arendo Joustra van Elsevier zijn eigen seksuele denominatie belangrijker acht dan de journalistieke waarheid) staan we stil bij (nog steeds) de grootste krant van Nederland: De Telegraaf. Het blijkt anno 2008 namelijk dat De Telegraaf is teruggekeerd naar waar het in 1940 ooit was beland: het weerzinwekkend verlengstuk van een demonische macht. Of het nu om fascisten gaat, antisemieten, oorlogsmisdadigers of pedofielen: ze kunnen, zo blijkt nu, allemaal rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de krant van ‘Wakker Nederland’. De man die verantwoordelijk is voor deze opmerkelijke ‘journalistieke koers’ heet Sjuul Paradijs. Over hem later meer.

Wie gisteren, gedurende den ganschen dag, de Duitsche legers door Amsterdam heeft zien trekken, zag een jeugdig en krachtig leger, dat zich niet gedroeg als harde overwinnaars, doch als opgewekte en goedgezinde menschen. Dat schreef De Telegraaf op 17 mei 1940 nadat de krant de Nederlander reeds eerder had opgeroepen de bezetter ‘met respect’ tegemoet te treden. Iedereen maakt fouten en het oorlogsverleden van de krant (nadien zijn vele pogingen gedaan de geschiedenis pro-Telegraaf te herschrijven) zou hier onbesproken zijn gebleven, als het genoemde citaat anno 2008 niet zou kunnen worden betrokken op het pedofielen-netwerk van prominente Nederlanders dat deze website eerder beschreef.

Nadat De Telegraaf aanvankelijk namelijk zijn journalistieke plicht deed door de contouren van het pedo-netwerk in kaart te brengen en reeds duidelijk was dat de krant op het goede spoor zat de hele zaak aan de kaak te stellen, heeft Sjuul Paradijs de journalisten Joost de Haas en Bart Mos teruggefloten en de koers van de krant weer helemaal teruggebracht tot waar deze in 1940 ook lag: onvoorwaardelijke steun aan de ‘goedgezinde’ macht, ook als deze macht weerloze joden uit hun huizen sleurt op weg naar vernietigingskampen, ook als deze macht argeloze burgers afslacht in Afghanistan, en ja, zelfs ook als deze macht kinderen importeert uit het Oostblok en deze uitlevert aan de seksuele perversiteiten van ‘goedgezinde’ hoogwaardigheidsbekleders die van Sjuul Paradijs met hetzelfde respect bejegend moeten worden als eerder de Nazi’s.

Toen Joost de Haas en Bart Mos, twee van de beste journalisten van Nederland, in juni 2007 hun baanbrekende artikelen schreven onder de kop Topambtenaren in Pedonetwerk, kregen ze reeds direct te maken met de fascistoide journalistieke ingrepen van Sjuul Paradijs die namelijk verbood enige naam in het stuk te noemen. En dat terwijl in die maand de naam van Joris Demmink als prominent pedofiel wijd en zijd werd genoemd. Deze site spraak hierover reeds eerder zijn verbazing uit. Nu er in andere media en ook op deze website steeds meer details over het pedofielen-netwerk boven tafel komen, zwijgt De Telegraaf -de krant die nota bene mede aan de wieg staat van de ontmaskering van het netwerk- echter in alle toonaarden! Zelfs geanonimiseerde stukken passeren de hoofdredactie nu niet meer! Hiervoor is maar een verklaring mogelijk: Sjuul Paradijs heeft een verbod uitgesproken op stukken over het pedofielen-netwerk. Hiermee maakt Paradijs zich er mede schuldig aan dat dit misbruik doorgang heeft kunnen vinden. Zou de man zelf kinderen hebben? Zou hij deze uit enthousiasme voor de ‘goedgezinde hoogwaardigheidsbekleders’ zelf in zijn stationcar naar die flat rijden in Amsterdam-Noord om daar te worden misbruikt door mensen als Joris Demmink, Hans Holthuis of Ger van Roon? Je zou het haast gaan denken. Sjuul Paradijs is jarenlang de auteur geweest van het Stan Huygens Journaal en kent iedereen die er in Nederland toe doet. Ook de leden van het pedofielen-netwerk. Serieuze journalistiek heeft de man nooit bedreven anders dan samen met Kees Lunshof wat bitterballen verorberen in Nieuwspoort hetgeen hem ook alleszins is aan te zien. Er komen reeds tips binnen over nog nauwere (juridische) banden tussen Paradijs en leden van het pedo-netwerk. Zou het zo kunnen zijn dat Paradijs de webmaster van deze site op het allerlaatste moment tegen betaling van 10.000 Euro bij zijn krant buiten de deur heeft gehouden juist omdat hij op het punt stond het pedofielen-netwerk op te rollen? Om met Kleintje Muurkrant te spreken, een site die ook veel goed werk heeft gedaan bij het aan de kaak stellen van de grootste misstand uit de Nederlandse samenleving ooit: stay tuned!

Print Friendly, PDF & Email
Share