web analytics

Eigenrichting nu moreel verantwoord

justitieIn reactie op enkele opmerkingen op onderstaand artikel over Marc Janssen kiest deze website onverbloemd en krachtig positie: eigenrichting is onder de huidige omstandigheden in onze rechtsstaat niet alleen moreel verantwoord, maar in morele zin zelfs de plicht van elke rechtschapen burger van Nederland! Als aangiftes tegen hoogeplaatste juristen niet meer in behandeling worden genomen, als de staat direct ingrijpt in de samenstelling van rechterlijke college’s om de uitkomst van procedures ten eigen voordeel te beinvloeden [backgrounds] , als het met belastinggeld gefinancierde OM weigert corrupte rechters en advocaten te vervolgen, als pedofielen en kinderverkrachters die ‘lid zijn’ van de ‘juridische familie’ boven de wet worden gesteld waardoor ze kunnen doorgaan met het maken van onschuldige slachtoffers, als onze rechtspraak kortom in handen is gekomen van een mafiose bende criminelen met een gekende pedofiel als ‘opzichter’ die zonder restricties kan plunderen en verkrachten alsof de duistere middeleeuwen zijn weergekeerd, dan is daarop maar een antwoord mogelijk: de burger dient het recht in eigen hand te nemen! Laten we niet vergeten dat wij met z’n allen de  rechtstaat betalen om eerlijk en onbevooroordeeld recht te spreken! Als de rechtstaat de burger dan vervolgens verraadt, beschimpt en kleineert, verliest het elke claim op gezag en autoriteit. Op de barricaden! Let wel: we zeggen nu niet dat mensen uit hun huizen moeten worden

gesleurd richting brandstapel, guillotine of ter kruisiging, we zeggen alleen dat er thans in morele zin geen beletsel meer is voor het toepassen van eigenrichting. De volgende justitiabelen komen in principe in aanmerking voor de volkstribunalen (zie de linken naar de speciale websites en webpagina’s voor achtergronden rechts op deze site):

1. Joris Demmink. Drie aangiftes werden in de prullenbak gegooid. Zijn schuld staat vast. De grootste crimineel uit de geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat.

2. Hans Westenberg. OM weigert corrupte rechter -schuld staat vast- voor de rechter te brengen.

3. Marc Janssen. Pedofiele verkrachter van eigen dochters, bedrieger en oplichter -maar ook een hoge rechter- wordt door OM en rechterlijke macht in bescherming genomen. Schuld staat vast.

Print Friendly, PDF & Email
Share