web analytics

Eerste klacht bereikt NRC Ombudsman

WAT IS PRECIES HET ‘RISICO’ VAN BEERENKAMP’S TALPA-OPTREDEN?

De ombudsman van NRC Handelsblad heeft een eerste klacht ontvangen. Klager richtte zich reeds vorige week tot F. Jensma maar mocht nog geen reactie ontvangen. De ombudsman roept Jensma of een ander lid van de hoofdredactie op om deze bezorgde lezer snel gerust te stellen. Wellicht kan dan ook direct duidelijkheid worden geboden over de (vermeende) intieme banden tussen Birgit Donker en de ‘gewone lezer’ Boris de Munnick.
De site www.nrcombudsman.nl zal pas over enige weken in de lucht gaan. De ombudsman roept bezorgde lezers van NRC op om tot die tijd vast vragen in te dienen via de klokkenluidersfunctie van deze website. Ze zullen dan worden opgespaard zodat er bij het beginnen van de ombudsman-website een mooie hoeveelheid kwesties klaarligt. De publicatie hier van deze eerste vraag dient ter aanmoediging van andere lezers van NRC om vragen in te sturen bij de ombudsmannen van NRC Handelsblad Micha Kat en Pamela Hemelrijk.

Geachte heer Jensma,

Zojuist las ik uw reactie op een brief van een lezer
aangaande de deelname aan een Talpa-quiz door NRC
televisierecensent Hans Beerekamp.

In die context zou ik als bezorgde lezer u een paar
vragen willen stellen.

U verwijst naar de Dagblad CAO. Mijn vragen: heeft de
NRC een redactioneel statuut en wat is daaruit af te
leiden over Beerekamps handelwijze (onnodig dicht
tegen het onderwerp van zijn recensies aanschurken) en
uw handelwijze (daarvoor toestemming geven)?

Zou u mij een copie van het redactioneel statuut
willen sturen? Ik ben bereid de kosten hiervan te
vergoeden tot een bedrag van Euro 50,-.

U schrijft: “Ik vond het risico voor zijn werk beperkt
[…]”. Er was in uw ogen dus wel degelijk sprake van
een risico. Zou u dat risico willen beschrijven en aan
willen geven waarom dit in uw ogen ‘beperkt’ is?

U voert als verzachtende omstandigheid aan “En wat hij
van de nieuwe zender Talpa vindt, had hij voor
deelname aan deze quiz al ruimschoots opschreven”.

Mag ik hieruit afleiden dat heer Beerenkamp niet meer
over Talpa zal schrijven? En zo nee, kunt u dan
aangeven waarom het al eerder door de heer Beerenkamp
over Talpa schrijven een verzachtende omstandigheid
is?

Ik hoop dat u bereid bent met uw antwoorden mijn al
enige tijd afnemende vertrouwen in de
onafhankelijkheid van berichtgeving van de NRC te
herstellen.

Met vriendelijke groet,

(Naam klager zowel bekend bij de ombudsman als bij
NRC Handelsblad)

Print Friendly, PDF & Email
Share