web analytics

Een nieuwe Suri-link in de zaak-Demmink?

suriname.jpgEen geheel onverwachte nieuwe lead in de reeds zo huiveringwekkende Demmink-zaak: in Suriname zou sprake zijn van een ‘levendige mensenhandel’ die in stand wordt gehouden ‘met behulp van ambtenaren van Justitie’. Een klokkenluidende topambtenaar is het land ontvlucht en zou zijn ondergedoken in Nederland. Zo op het oog lijkt dit allemaal ver weg te staan van Joris Demmink, maar het frappante is dat de pedofiele SG reeds eerder in verband is gebracht met Suriname toen hij nog werkte voor Defensie ten tijde van de staatsgreep door de groep-Bouterse. Onder de kop Joris Demmink, Bouterse, sex en de staatsgreep ging deze site op 15 april 2007 uitgebreid op dit aspect van de affaire in. Daarnaast is frappant dat Demmink ook reeds in verband met mensen (kinder) handel werd gebracht ten tijde van het Rolodex-onderzoek; het beruchte ‘Netwerk-gesprek’ van de topambtenaar van Justitie ‘Joris’ ging over de import van minderjarige sex-slaafjes uit ondermeer Oost-Europa. Het lijkt tevens alleszins aannemelijk dat -zeker in het licht van het voorafgaande- Demmink contacten onderhoudt met het ministerie van Justitie in Paramaribo en dus, als liefhebber zullen we maar zeggen, ook op de hoogte is van de ‘juridische kinderhandel’ in de voormalige kolonie. Nu is de vraag natuurlijk: wie is deze Surinaamse topambtenaar van het ministerie aldaar die de mensenhandel aan wil pakken? Waar bevindt deze zich? Heeft Demmink met deze zaak te maken?

Print Friendly, PDF & Email
Share