web analytics

Duck and cover?

Door Ronald Beetz

Wanneer is het moment daar, dat je met zekerheid mag zeggen dat een kamerlid zijn plicht verzaakt?

From: Ronald Beetz [mailto:[email protected]]
Sent: zondag 28 november 2010 11:58
To: [email protected]
Cc: ‘Joost Sneller’; ‘Jeroen Langelaan’; ‘Wim Dankbaar’
Subject: Waarom reageert u niet meer?
Importance: High

Geachte heer Pechtold,

Waarom reageert u niet meer op onze (aangetekende) brief en e-mails? U heeft toch samen met ons tot tweemaal toe vragen gesteld aan de minister van justitie? De eerste vragen werden onvoldoende beantwoord. Daar was u het mee eens, want u heeft aanvullende vragen gesteld. Nu ook deze vragen feitelijk niet beantwoord zijn, begrijpen wij werkelijk niet waarom u het er nu bij laat. Maar nog erger, begrijpen wij niet waarom u ons niet meer wenst te antwoorden.

Samen met uw fractiemedewerker Joost Sneller hebben wij veel tijd gestoken in de vragen aan de minister. Wat is de reden dat u nu zo stil bent geworden over dit dossier.

O, u weet niet waar ik het over heb? Dan even een opfrissing:

Eind 2009 hebben wij u kunnen overtuigen dat het Openbaar Ministerie met het uitgebrachte onderzoeksrapport van de Rijksrecherche gelogen heeft over de waarheid. Het rapport is de uitkomst van een onderzoek naar de door ons al jaren geuite beschuldiging dat het OM gefraudeerd heeft bij het handschriftonderzoek in 2006 naar de twee anonieme briefjes in de Deventer moordzaak. Het RR rapport bevestigt deze fraude, hoewel je daarvoor het rapport nauwgezet moet lezen, maar dan kan er geen twijfel over zijn. In een persbericht n.a.v. het rapport verklaart het OM volkomen in strijd met de uitkomsten van het rapport.

Daar gingen uw vragen over, maar de minister maakte het in zijn beantwoording nog bonter door meer leugens toe te voegen en conclusies uit het rapport te citeren die er helemaal niet in staan.

Dus onze vraag is waarom houdt u zich nu zo stil?

Heeft het Openbaar Ministerie dan volgens u niet gelogen in het persbericht?

Heeft de minister volgens u niet gelogen met zijn antwoorden?

Waarom laat u het Openbaar Ministerie wegkomen met fraude en leugens in een strafrechtelijk onderzoek? Vindt u het allemaal goed dat onschuldigen worden veroordeeld en moordenaars vrij mogen blijven rondlopen als zelf het OM precies weet hoe het in elkaar steekt? Blijkbaar zijn er hogere belangen die wij met z’n allen niet mogen weten en waar u met uw collega’s niet over mag praten. Of heb ik het helemaal mis?

Mijnheer Pechtold, laat ons eens weten waarom u niet meer wenst te reageren. Het zou u sieren als u persoonlijk wat tijd wilt vrijmaken om met ons, en eventueel Joost, te praten over de mogelijk te nemen vervolgstappen. Wij laten een voorstel voor de tijd en plaats van zo een gesprek aan u over.

In de verwachting dat u nu wel reageert,

met vriendelijke groet,

Ronald Beetz

Mede namens Jeroen Langelaan en Wim Dankbaar

Hieronder mijn vorige mail van 15 oktober aan u, waar nooit op is gereageerd.


Van: Ronald Beetz [mailto:[email protected]]
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2010 14:39
Aan: [email protected]
CC: ‘Joost Sneller’; ‘Jeroen Langelaan’; ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: vragen over schrijfproeven

Geachte heer Pechtold,

Wij zijn, om het eufemistisch uit te drukken, enigszins teleurgesteld dat u niet heeft gereageerd op een aangetekende brief van ons.

Begin dit jaar heeft u in samenwerking met uw secretaris Joost Sneller en ons vragen gesteld aan de minister van justitie over de schrijfproeven in de Deventer moordzaak. U deelde blijkbaar met ons de mening dat er door het Openbaar Ministerie onwaarheid werd gesproken over de gang van zaken rondom die schrijfproeven. Het is ook onvoorstelbaar dat het OM samen met een mogelijke betrokkene bij een moord een vals onderzoek uitvoert. De antwoorden van de minister bevestigden de leugens, terwijl hij er nog een aantal aantoonbare onwaarheden aan toevoegde. De minister dekt het schandaal dus af. Ook deelde u mijn analyse over de antwoorden 1) en dat bracht u ertoe nogmaals een serie vragen te stellen. Ook deze antwoorden waren zeer teleurstellend en ik heb er een heldere analyse van gemaakt 2).

Daarna hebben wij ondanks veel pogingen niets meer van u vernomen hoe u hier verder mee gaat. Wij kunnen ons niet voorstellen dat je tot twee maal toe vragen stelt, ziet dat de antwoorden leugenachtig zijn en dan het ar maar bij laat zitten. Maar als u dat al van plan bent, dan zou u dat ons toch minstens kunnen meedelen. Omdat wij niets meer hebben gehoord, hebben wij u een aangetekende brief gezonden, maar ook daar hebben wij geen reactie van gehad.

We kunnen ons voorstellen dat u wilde wachten op een nieuw kabinet met een nieuwe minister, maar ook dan had u dat ons kunnen zeggen. Dat kabinet is er nu en dus is het moment aangebroken om de zaak opnieuw aan te slingeren.

Wij horen graag op korte termijn op welke wijze u ons gaat helpen om dit schandaal boven tafel te krijgen. Het is toch onacceptabel dat het OM op hoog niveau samenspant met een mogelijke moordenaar om hem buiten schot te houden, terwijl een onschuldige burger voor die moord veroordeeld is, waarbij het OM dat allemaal heel goed wist. Het hardste bewijs hiervoor is de schrijfproeven, waarvan de Rijksrecherche aantoonbaar heeft vastgesteld dat ze onmogelijk kunnen zijn uitgevoerd zoals het OM ons wil doen geloven. En de minister denkt de leugens af.

Wij rekenen erop dat u ditmaal wel het fatsoen heeft om op deze e-mail inhoudelijk te reageren.

Ronald Beetz

Mede namens Jeroen Langelaan en Wim Dankbaar

http://www.deventermoordzaak.com/documenten/reactie-kamervragenD66_1_.pdf

http://www.deventermoordzaak.com/documenten/reactie-kamervragenD66_2_.pdf

Print Friendly, PDF & Email
Share