web analytics

Dreigende zedenzaak rond ex-minister De Ruiter

‘EX-MINISTER JOB DE RUITER WERD GECHANTEERD MET ZEDENDELICT’

Voormalig minister Job de Ruiter (CDA, Justitie en Defensie) werd in de afwikkeling van de affaire-Spijkers gechanteerd door een werknemer van de Koninklijke Marine met belastende informatie omtrent een zedendelict. Dat onthult onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer in zijn boek Een Man Tegen De Staat dat begin november in de boekhandels moet liggen. Moet liggen, want als het aan De Ruiter ligt wordt het boek door de rechter verboden. De ex-bewindsman schakelde immers een van de duurste advocaten van Nederland in, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek. De contouren voor de grootste smaadzaak uit de geschiedenis van de Nederlandse politiek zijn hiermee geschetst.

Knijff schreef Nijeboer: “De heer De Ruiter ontkent dat er sprake is geweest van enig chantabel feit en al helemaal niet van de feiten waaraan u refereert. Enige publicatie aan beschuldigingen zoals door u beschreven raakt de persoonlijke integriteit van de heer De Ruiter, is onnodig kwetsend en grievend en daarom onrechtmatig.”
Nijeboer heeft geprobeerd wederhoor te krijgen van De Ruiter, maar is daar niet in geslaagd. De Ruiter liet Knijff aan Nijeboer schrijven: “Voorts bericht ik u dat de heer De Ruiter het niet opportuun acht om door beantwoording van de door u in uw brief gestelde vragen aan de inhoud van uw boek of enige andere publicatie een bijdrage te leveren.” Nijeboer beschuldigt De Ruiter er ook van dat hij opdracht heeft gegeven voor een ‘zeer misleidende rapportage’ over de ongelukken met de spontaan ontploffende landmijn AP-23 door kolonel Fabius van de Marechaussee. Ook op dit punt weigert De Ruiter vragen van Nijeboer te beantwoorden.
Inmiddels heeft De Ruiter zich ook met een persoonlijk schrijven tot Nijeboer gewend. “In de brief van mijn advocaat hebt u kunnen lezen hoezeer het mij ernst is met mijn bezwaren tegen de door u voorgenomen publicatie van een geheel onwaar verhaal waardoor mijn integriteit in ernstige mate wordt aangetast’ aldus De Ruiter. In deze brief vraagt De Ruiter Nijeboer tevens om inzage in de definitieve tekst. Nijeboer heeft De Ruiter reeds op 5 augustus inzage aangeboden, maar de ex-minister liet toen via zijn advocaat weten daar geen belangstelling voor te hebben. Nu vindt Nijeboer dat De Ruiter te laat is. Hij schrijft: “Het boek Een Man Tegen De Staat met daarin de precieze tekst van mijn publicatie is vanaf begin november te koop bij de voor u dichtstbijzijnde boekhandel Comenius, gevestigd op Marktplein 19 te Naarden.”

Voor meer achtergronden: zie de site van Alexander Nijeboer over zijn spectaculaire boek over de grootste klokkenluidersaffaire uit de Nederlandse geschiedenis.

Print Friendly, PDF & Email
Share