web analytics

Drama-Fortis: DNB is volledig op de hoogte!

dnb1.jpegUw webmaster kent zijn maatschappelijke plichten en verantwoordelijkheden en daarom heeft hij zich gisteren gewend tot de toezichthouder op ons bankwezen, de Nederlandsche Bank, om aldaar de noodklokken te luiden over de situatie die is ontstaan bij Fortis. De informatie bestaat uit het overzicht van het bewijs zoals dat er thans ligt tegen bestuursvoorzitter M. Lippens inzake zijn vermeende pedofiele kindermisbruik en het overzicht van de ‘ineenstorting’ van Fortis vanaf eind juni dit jaar. De informatie komt terecht bij Lex van ’t Spijker, binnen DNB het afdelingshoofd van de toezichtsgroep Fortis/SNS. DNB is de aangewezen instelling de markt te beschermen tegen de praktijken van een organisatie als Fortis die moreel in een vrije val is geraakt en waar list, bedrog en leugens thans regeren. Uit het jaarverslag (4.7.3): “Voor de integriteit van het gehele financiele systeem is het belang van een integere bedrijfsvoering van financiele instellingen groot. Dit begint bij integere beleidsbepalers, omdat zij aan het hoofd staan van instellingen aan wie grote bedragen door het publiek zijn toevertrouwd. Een belangrijk onderdeel van het integriteitstoezicht is dan ook…

de betrouwbaarheidstoetsing van (aankomende) beleidsbepalers. Een (aankomend) beleidsbepaler dient geen gedragingen te hebben vertoond of te vertonen die belemmerend zijn voor het goed vervullen van zijn functie. DNB beoordeelt dan ook de beleidsbepaler op strafrechterlijke, financiele, toezicht, fiscale, bestuursrechterlijke en overige antedecenten.”

In 2007 werden maar liefst 1.578 ‘beleidsbepalers’ door DNB op deze wijze getoetst (waarbij overigens niemand werd afgekeurd, opmerkelijk!).  Of Maurice Lippens ook tot de 1.578 ‘getoetsten’ behoort weten we niet, maar wat we wel weten is dat Lippens anno 2008 schreeuwt om een nieuwe toetsing aan de normen van integriteit en betrouwbaarheid die aan een man in zijn positie mogen worden opgelegd. Immers, vanaf het uitbreken van de crisis heeft Lippens reeds vijf keer richting markt gelogen, een absoluut record in de geschiedenis van het Nederlandse bankwezen!

Leugen 1, maart 2008

Fortis maakt bekend de helft van Fortis Investments te verkopen aan Ping-An voor 2,1 mrd, maar verzwijgt dat deze deal nog niet zeker is omdat er nog toestemming moet komen van Chinese toezichthouders.

Leugen 2, april 2008

Maurice Lippens: “Aan ons dividend-beleid wordt niet getornd”. Krap twee maanden later keert Fortis geen contact dividend uit.

Leugen 3, juni 2008

Maurice Lippens: “Er komt binnen enkele dagen of weken een complete financiele meltdown aan in de VS.”  Later biedt Lippens excuses aan voor deze uitspraak.

Leugen 4, augustus 2008:

Fortis maakt bekend dat Ping-An nog wacht op toestemming van Chinese toezichthouders voor de deelname in Fortis Investments en zegt daarbij dat het uitstel slechts formeel/administratief is. Fortis verzwijgt dat het deze mededeling doet onder druk van de Belgische toezichthouder en liegt over het ‘formele karakter’ van het uitstel: er blijken wel degelijk serieuze inhoudelijke bezwaren te bestaan in China.

Leugen 5, augustus 2008:

Maurice Lippens blijkt te hebben gelogen over pogingen bij Eurocommissaris Kroes uitstel te verkrijgen voor de verkoop van onderdelen ABN Amro die tegen een veel te lage prijs moesten worden verkocht op grond van mededingsrechterlijke overwegingen.

Het mooie van het inlichten van DNB als toezichthouder is dat men daar de plicht heeft de informatie serieus te nemen. Daarnaast neemt DNB door het negeren van de informatie natuurlijk niet mis te verstane aansprakelijkheidsrisico’s…

Print Friendly, PDF & Email
Share