web analytics

Doofpot-boek dingt mee naar Persprijs

ulcoHet boek over de zaak-Demmink De Demmink Doofpot dingt mee naar de Persprijs Jacques van Veen voor de beste perspublicatie over de juridische wereld in de periode 2007-2010. Het kloeke werk is voorgedragen door de heer Dienand Christie via de volgende email aan de voorzitter van de betreffende stichting mr. U. van de Pol (foto):

Geachte mr. Van de Pol,

Gaarne zou ik het volgende werk getiteld ‘De Demmink Doofpot’ van drs. J Poot sr. (en M. Kat) willen voordragen voor de Jacques van Veen Persprijs van 2010. Dit is in mijn ogen en in die van vele anderen een treffend voorbeeld van een uitmuntend gedocumenteerd stuk onderzoeksjournalistiek wat juist alle kenmerken heeft van waar justitie-verslaggeving voor bedoeld is: het beschrijven van de waarheid, de achterliggende feiten en de duiding daarvan.

Ik vertrouw op uw wijsheid dit boek met de Persprijs Jacques van Veen te bekronen.

Hierop meldde mr. Van de Pol op 9 juni dat de voordracht welkom is. Dat wordt spannend, want de persprijs wordt mede door Joris Demmink zelf gesponsord! Daarnaast komt voorzitter Van de Pol zelf ook voor in het boek op bladzijde 58 in de passage over intimidaties van rechters:

Over rechtstreekse intimidatie van rechters is niets bekend, maar uit diverse feiten en omstandigheden valt het ergste te vrezen. Genoemd werd reeds de weigering van voorzieningenrechter Rullmann te Den Bosch bewijs tot zich te nemen (produktie 29). Ook de raadsheren van het Hof te Den Haag [recent is super-pedo Wabeke tot Haagse raadsheer benoemd] die zich bogen over het verzoekschrift ex art. 12 Sv (beschikking in produktie 16) weigerden bewijs tot zich te nemen en getuigen te horen. Alarmerend bij het Hof was het optreden in het betreffend college van raadsheer U. Van de Pol die voorzitter is van het bestuur van de Stichting Persprijs Jacques van Veen die wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie. De prijs wordt steevast uitgereikt aan media die propaganda bedrijven voor de ‘rechtstaat Nederland’.

We kijken uit naar de prijsuitreiking in november! We maken een serieuze kans! Het boek staat als een huis [BESTEL HET NU!] en bevat uniek en explosief materiaal!

Print Friendly, PDF & Email
Share