web analytics

Don’t do it, Pastors!

OPEN BRIEF AAN MARCO PASTORS

door Pamela Hemelrijk

Geachte meneer Pastors,

U gaat het toch niet doen hè? Beloof me dat u het niet zult doen! Uit het feit dat de PvdA Rotjeknor nu zelfs een informateur in de strijd probeert te werpen om een coalitie met haar aartsvijand te smeden, kun je afleiden hoezeer de soci’s in paniek zijn. Ze weten daar donders goed dat ze zowat de voltallige autochtone bevolking van Rotterdam tegen zich hebben, en daarom proberen ze nu uit alle macht om LR medeplichtig te maken aan hun toekomstige wanbeleid. Dat gelul over twee onverenigbare partijen die nochtans door de stembusuitslag “tot elkaar veroordeeld” zouden zijn, dat komt altijd van de zogenaamde progressieven. Als ze de verkiezingen verloren hebben, dan willen ze toch meeregeren, omdat ze de op één na grootste zijn, en als ze de verkiezingen gewonnen hebben, dan eisen ze dat hun grootste concurrent en tegenstander gaat meeregeren. Dat is, zo schoolmeesteren ze dan tot het volk, de enige manier om “recht te doen” aan de democratische beginselen. En sjoernalisten kakelen dat nog na ook.

Maar het tegendeel is waar. Als de twee grootste winnaars samen gaan regeren, hoewel ze elkanders tegenpolen zijn, is dat de ergste ondermijning van de democratie die er maar denkbaar is. Het betekent namelijk dat er geen oppositie van betekenis meer is, en dat is precies waar die totalitaire gasten altijd op uit zijn. Ze hebben namelijk een pesthekel aan oppositie. Wat dat betreft zitten ze nog altijd op één lijn met Stalin, Paul Rosenmöller en Pol Pot, I’m sorry to say. Ze blèren dat het land onbestuurbaar wordt als er oppositie is. (En zij niet alleen trouwens: toen alle gevestigde partijen het in hun broek deden voor de opmars van Pim Fortuyn was deze bêtise ook onder VVD-ers, CDA-ers en D66-ers bon ton. Ze wilden ineens allemaal het liefste de democratie afschaffen, en dat staken ze niet onder stoelen of banken. Ze bestonden het zelfs om het “een holle frase” te noemen dat in een democratie de kiezer altijd gelijk heeft. Ik hoor het Henk Kamp nog zeggen: als er in de Kamer pardoes een nieuwe partij bijkwam, die zomaar oppositie zou gaan plegen, of (zoals Kamp het uitdrukte “groepen tegen elkaar op ging zetten”), dan was het natuurlijk einde verhaal, aldus Kamp. Want dan had je geen stabiel bestuur meer, aldus Kamp.)
Het lijkt wel of niemand meer (en sjoernalisten al helemaal niet) enige waarde hecht aan oppositie als onmisbare factor in de samenleving. Een levendige oppositie, die de machthebbers dwingt verantwoording af te leggen en hen weerhoudt van machtsmisbruik, is onze enige kans op een beetje dragelijk bestaan. Het zou juist regel moeten zijn, in een fatsoenlijke democratie, dat de grootste rivaal van de winnaar in de oppositie gaat. Wie moet er anders voor zorgen dat het bestuur geen miljarden gaat verduisteren of zich laat omkopen door projectontwikkelaars? Die paar splinters die er overblijven met hun anderhalve zetel?
Wie moet straks, namens ons allen, de subsidiestromen controleren die de PvdA weer gaat loslaten op Bevriende Relaties “in het veld” (zoals daar zijn krakers, obscure stichtingen van dominee Visser, gewelddadige dierenrechtenactivisten en brandstichtende antifascisten, om niet te spreken van al die zwendelaars die dik betaald worden om te gaan zitten creatief kleien met asielzoekerts, of voor het “signaleren” van discriminatie of het “in kaart brengen” van jeugdbendes, of het “monitoren” van armoede en schooluitval? Je kunt bijna nergens meer een grijpstuiver verdienen tegenwoordig, zeg ik altijd maar, maar in de armoedebestrijding is nog goedbetaald werk zat. Armoede is een bureaucratische groeimarkt. Armoe en werkloosheid zijn een goudmijn voor de uitgekookte opportunist, en de grootste bron van werkgelegenheid. Als er geen armoede en werkloosheid bestond zouden er in dit land honderdduizenden bureaucraten, case-managers, reïntegratiebegeleiders, docenten creatief kleien voor inactieven en andere goedbetaalde spitrituele sterrenwichelaars werkloos worden. Vandaar dat de FNV zijn uiterste best doet om armoede en werkloosheid zoveel mogelijk te bevorderen. Maar ik dwaal af. Wie, wil ik maar zeggen, moet die subsidiespuitende santekraam de komende vier jaar controleren, als het Leefbaar Rotterdam niet is? Laat je in godsnaam niet overhalen Pastors! Laat ze zelf maar uitdokteren wat ze aan moeten met de autochtone Rotterdamse bevolking, waarvan het overgrote deel hun bloed wel kan drinken. Geef ze niet de kans om over vier jaar, als de criminaliteit en de verloedering weer naar een absoluut hoogtepunt zijn gestegen, de schuld op een andere partij af te wentelen! Maar vooral: hou ze vanuit de oppositie in de gaten. Met argusogen. Namens ons.

Print Friendly, PDF & Email
Share