web analytics

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis!

zalm.jpgDe economie stort in. Crisis staat voor de deur. We krijgen het enorm voor de kiezen. Een misdadige samenzwering van zogenaamd ‘deskundige’ betweters heeft ons gebracht tot waar we nu staan: de bodem van de afgrond. Deze ‘deskundigen’ hebben hun eigen zakken met hoongelach naar de ‘gewone man’ wiens belangen ze voorgaven te dienen op ongehoorde wijze gevuld en wentelen zich thans rond in luxe en decadentie. Maar nu is het tijd voor de payback voor al die investment bankers, accountants, consultants, advocaten, politici, professoren en andere malloten die meenden te weten hoe de wereld in elkaar steekt! Rob them back! Ze hebben geen enkel recht op de welstand die ze zich op misdadige wijze hebben toegeeigend! Hieronder een lijst -niet compleet- van de grootste criminelen uit de Nederlandse economie.

GERRIT ZALM. Criminele minister van Financien die het volk voorhield dat

met de invoering van de Euro (“geen prijsstijgingen! Ik herhaal: geen prijsstijgingen!”) het paradijs zou aanbreken. De werkelijkheid: sinds de Euro werd ingevoerd is alles kapot gegaan en begon een nooit eerder vertoonde downhill run! De landen zonder Euro (Zweden, Denemarken) doen het veel beter dan de landen met! Zalm zelf probeert intussen zijn zakken eens te meer te vullen via posities bij andere deelnemers aan de ‘economische samenzwering’ die maar een doel heeft: de burger bestelen en de deelnemers verrijken!

dassen.jpgROGER DASSEN.  Baas van de mafia-bende Deloitte die ook maar een doel heeft: het vullen van de eigen zakken en het bestelen van de burger. Recent werd Deloitte nog veroordeeld voor ongekend bedrog bij de controle van de boeken van Ahold waarbij vrind Dassen een hoofdrol speelde. Dassen poogt zijn criminele activiteiten doorgaans af te schermen achter een waas van ‘verbeter de wereld’ en ‘los op die honger in Afrika’ hetgeen zijn diefstal van publieke gelden eens te meer een weerzinwekkend karakter geeft. Geen enkele accountant heeft de samenleving meer schade berokkend dan Roger Dassen. Deze man is werkelijk een ENORM GEVAAR voor de samenleving en verdient levenslang in de EBI te Vught. Voor meer info over de rol van accountants in de meltdown en Roger Dassen in het bijzonder zie deze link en deze link. Dassen wordt ook gehekeld in een recent comment op www.accountant.nl.

jaapwinter1.jpgJAAP WINTER. Deze professor annex toezichthouder annex wetgever annex ondernemer annex consultant staat symbool voor de verziekte cultuur van belangenverstrengelingen in Nederland waardoor niets meer is wat het lijkt en niemand meer doet wat men denkt dat hij doet of wat hij zou moeten doen.  Lees dit stuk voor meer over deze Jaap Winter die per direct van al zijn posities dient te worden ontheven en dient te worden berecht wegens verkrachting van de Nederlandse economie en rechtsstaat.

wellink1.jpgNOUD WELLINK. Symbool voor het ‘pseudo-toezicht’ in Nederland wat in feite neerkomt op samenspanning met corrupte en criminele bankiers die zichzelf willen verrijken ten koste van de argeloze burger. Wellink heeft in zijn gehele loopbaan nimmer een moment van daadkracht getoond en elke crisis -zo ook deze- steeds proberen te downplayen met nietszeggende en ridicule comments. Het enige doel hierbij: tijd winnen voor zijn criminele vrinden de kassen van de banken te kunnen leegroven. Het grote voorbeeld van de wijze waarop Wellink en DNB ’toezicht houdt’ is het faillissement van Van der Hoop.

hessels1.jpgJAN-MICHIEL HESSELS. Hessels staat als ‘supercommissaris‘ absoluut symbool voor het complete falen van het onafhankelijk toezicht op ondernemingen. Deze onbeschaamde zakkenvuller spant bij Fortis, Philips en Heineken samen met het management en verraadt de belangen van de aandeelhouder voor eigen gewin. Let’s face it: niemand kan ook maar iets concreets noemen wat deze Hessels heeft bereikt, gedaan dan wel bedacht dat enige kwaliteit en visie verraadt. Sterker: Hessels is zo groot kunnen worden juist door nooit iets van betekenis te doen of te zeggen, want zo werkt het in het compleet verziekte en corrupte Nederland!

jensma1.jpgFOLKERT JENSMA. De voormalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad is de grootste verrader van de journalistiek uit de geschiedenis van de Nederlandse media.  Lees hier een beknopt overzicht van de belangrijkste ‘wapenfeiten’ van deze journalistieke crimineel die de media als countervailing power voor het bedrijfsleven heeft uitgeschakeld, samen met zijn voorganger Ben Knapen. Jensma is thans min of meer kalltgestellt door NRC Handelsblad in afwachting van zijn berechting voor het Journalisten Tribunaal te Den Haag waar de grootste verraders van het vak will have to face justice.

groenink12.jpgRIJKMAN GROENINK. De voormalige bestuursvoorzitter van ABN Amro staat symbool voor een verziekte cultuur waarin CEO’s zich niet meer door algemeen belang of door het bedrijfsbelang, maar uitsluitend nog door eigenbelang laten inspireren.  De schade die Groenink Nederland heeft aangedaan is met geen pen te beschrijven (en dat is ook nooit gebeurd omdat de man door de media die met hem samenspanden altijd de hand boven het hoofd is gehouden). Pim Fortuyn zei het destijds al, nog voordat Groenink zou worden ontmaskerd als een criminele en incompetente charlatan: de man hoorde reeds lang thuis achter de tralies!

Deze mensen –more are to come– moeten voor een tribunaal worden gesleept net als het Joegoslavie-tribunaal maar dan met als onderwerp: de willens en wetens vernietiging van de Nederlandse economie, schaamteloze zelfverrijking, overtreding van tal van wetten en regels. etc, etc……

Print Friendly, PDF & Email
Share