web analytics

DERKSEN: ‘VOLKSKRANT VERVALSTE DEMMINK-QUOTE’

VERBIJSTERENDE REP0 VAN JDTV OVER DE PRESENTATIE VAN HET BOEK VAN TON DERKSEN OVER DE ZAAK-BAYBASIN * OM KOMT NIET OPDAGEN EN BLIJFT IN DE FATALE DENIAL-FASE HANGEN * ‘ER IS SPRAKE VAN TOTALE PANIEK BIJ JUSTITIE’ * DERKSEN: ‘HET STOND TUSSEN AANHALINGSTEKENS MAAR WAS NIET MIJN CONCLUSIE’

Vanaf 24:50 komt Ton Derksen te spreken over de fatale en malicieuze ‘quote’ van De Volkskrant als zou Derksen ‘geen enkele aanwijzing’ hebben gevonden voor een rol van Demmink in het Baybasin-dossier [backgrounds]. Uit wat hij zegt blijkt dat de analyse van deze site volledig juist was: de quote is vervalst. Hiermee neemt De Volkskrant in het licht van het enorme onrecht dat in het boek wordt beschreven en geanalyseerd een ronduit misdadige rol op zich. Tevens blijkt eens te meer de verwoestende rol van de MSM in de zaak-Demmink. Maar als Derksen moet constateren dat De Volkskrant in de meest cruciale en omstreden zaak die thans in Nederland speelt, de zaak-Demmink, quotes van hem vervalst, hoe kan zijn dan ook zeggen: ik lees geen internet want dat is slecht voor mijn gezondheid? Hier zien we -niets menselijks is ook Derksen vreemd- dat zelfs deze briljante onderzoeker zich nog deels laat leiden door schadelijke en mogelijk zelfs fatale vooroordelen. Dat de zaken Demmink en Baybasin wel zijn verknoopt, staat overigens vast.

Print Friendly, PDF & Email
Share