web analytics

Demonisering Wilders leidt tot rampspoed

wilders2.jpgIs het ooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van onze media dat iemand maand in maand uit de discussie en het nieuws compleet domineert zonder dat deze persoon zelf ergens te horen of te zien is? Beseffen we wel de enorme gevaren die hiermee gepaard gaan? Geert Wilders hield het ruim een jaar geleden al voor gezien: de optredens in NOVA, Netwerk, Pauw & Witteman en DWDD. Waarom zou hij ook? Hij werd toch nooit serieus genomen, alleen maar afgezeken, belachelijk gemaakt, ‘getruct’, over de kling gejaagd en gevierendeeld. De laatste keer dat Wilders te gast was in Buitenhof was in november 2003 toen hij nog deel uitmaakte van de VVD-fractie. Kijk naar dit fragment uit NOVA waarin Wilders recent nog op smerige wijze wordt gedemoniseerd door zijn omschrijving van de Islam (gedaan voor FOX News, daar komt hij nog wel!) als retarded wordt vertaald met ‘achterlijk’ terwijl de juiste vertaling zou zijn ‘achtergebleven’, een woord met een totaal andere lading!
Deze strategie is een gouden greep gebleken. Terwijl de ene idioot na de andere malloot in de genoemde programma’s zijn gecorrumpeerde visie uiteenzet en hel en verdoemenis predikt, groeit de aanhang van de PVV verder en verder. En naarmate de aanhang verder groeit neemt de drang tot demonisering in de genoemde programma’s steeds verder toe waardoor steeds grotere malloten worden uitgenodigd die steeds meer hel en verdoemenis gaan prediken waardoor ze zich nog weer meer belachelijk maken waardoor de aanhang van Wilders weer verder groeit waardoor ze bij VARA en NOS helemaal hysterisch worden waardoor….. enfin, u voelt ‘m aan? De perfecte ‘poreuze circel’ om met Koot en Bie te spreken.
Maar vanuit journalistiek perspectief hebben we het het natuurlijk over een absurde en unieke situatie die op zichzelf al bewijst hoezeer de met belastinggeld gefinancierde ‘staatsmedia’ de weg kwijt zijn: ze hitsen onder leiding van JP ons volk op tot massahysterie en moord op Wilders. In andere landen zou zoiets ABSOLUUT onmogelijk zijn omdat daar nog genoeg journalistieke checks and balances aanwezig zijn om zo’n situatie te voorkomen, maar in ons land zijn de media inmiddels dermate gecorrumpeerd geraakt dat ze geen middel meer schuwen om hun politieke doelen te bereiken (ook al is wat ze bereiken slechts het tegendeel zoals geschetst).
De huidige situatie rond Wilders in de media is een soort kopie van wat er speelde voor de verkiezingen van 2002 toen Pim Fortuyn alle polls aanvoerde. Ga maar na: in welk land is het ooit voorgekomen dat een politicus die alle peilingen aanvoert door alle media wordt verkettert en gedemoniseerd? In geen enkel! Want in elk nornaal land zou er minimaal een grote krant of TV-station zijn dat denkt: he, een winnaar! Interessant! Daar kunnen we mee scoren, geld mee verdienen! Maar niet in ons land, omdat alle media daar een weerzinwekkend links kartel vormen dat dezelfde noodlottige politieke doelen nastreeft die ons land as we speak naar de ondergang helpen! Dus in plaats van een controlerende functie, zoals media ooit bedoeld zijn, gaan ze in ons land voorop in het ‘gidsen’ van het volk naar de ‘juiste politieke bestemmingen’. De man die onze media definitief in het linkse kamp heeft getrokken was Joop den Uyl. Hij was de eerste politicus die bewust ging ‘fraterniseren’ met journalisten en in zijn kielzog werden mannen als Jan Pronk en Marcel van Dam wekelijks dronken met journalisten van Vrij Nederland en De Volkskrant. Zo is het allemaal begonnen. Nu is de ondergang nabij.

Print Friendly, PDF & Email
Share