web analytics

DEMMINK WAS BEPALEND VOOR BELEID

BREAKING: DEMMINK BLOKKEERDE REGULERING VAN SOFTDRUGS MET DESASTREUZE GEVOLGEN VOOR ONS LAND * VOOR HET EERST DIRECT BEWIJS VOOR DE WURGGREEP WAARIN DEMMINK DE POLITIEK EN HET BELEID GEVANGEN HIELD (EN NOG HOUDT?) * OPENBARING TUSSEN DE REGELS IN VN DIRECT GEVOLG VAN DE PEDO-EXPOSURE VAN JORIS DEMMINK

demminkk

Een doorbraak. Voor het eerst sinds elf jaar verlegt de publieke discussie over Joris Demmink zich van zijn kindermisbruik naar zijn politieke invloed. En die invloed was groot. Vermoedelijk zelfs zo groot, dat Joris Demmink en niemand anders dan hij op cruciale punten het juridische beleid van Nederland bepaalde. Zoals op het gebied van coffeeshops en softdrugs. Dit lezen we in Vrij Nederland: Volgens Jan van Dijk deed politieke druk uit Frankrijk het project de das om: “In mijn herinnering is er een tête-à-tête geweest tussen de Franse president Jacques Chirac en premier Wim Kok. Daar hebben de Fransen laten weten dat ze het niet zouden accepteren.” Kok, D66-minister van buitenlandse zaken Hans van Mierlo en Joris Demmink, directeur-generaal van justitie, veegden de plannen van tafel, aldus Van Dijk. Zeer opmerkelijk is dat we het hier hebben over de periode rond 1995 toen Joris nog geen SG was maar DG. Desalniettemin weet hij reeds dan zo’n machtpositie op te bouwen dat hij in een zin wordt genoemd met Wim Kok en Hans van Mierlo. We hoeven ons niet af te vragen hoezeer Demmink zijn machtspositie in de jaren daarna en na zijn benoeming tot keizer van het departement in 2002 heeft kunnen uitbouwen, waarbij hij waarschijnlijk direct werd aangestuurd door het Koninklijk Huis. We kunnen met gemak concluderen dat Demmink gedurende bijna 20 jaar vrijwel als een dictator moet hebben geregeerd. Zijn geheime missie: het scheppen van een horror-klimaat in Nederland waarin pedofielen en kindermisbruikers maximale vrijheid krijgen hun perverse lusten bot te vieren. De gevolgen van 20 jaar Joris zien we thans dagelijks om ons heen.

Print Friendly, PDF & Email
Share