web analytics

DEMMINK-STRIJDER HENK KROL NEERGEHAALD

HENK KROL GELDT ALS DE OER-VIJAND VAN DE NEDERLANDSE PEDO-NETWERKEN * ZITTEN DEMMINK CS. ACHTER DE VAL VAN HENK KROL? * HENK KROL WAS TE LAF OM ZIJN STRIJD ALS KAMERLID VOORT TE ZETTEN BETAALT DAARVOOR NU DE PRIJS * PEDO-MAFIA AL LANGERE TIJD OP ZOEK NAAR DE SCALP VAN HENK KROL * ALLEEN AL UIT HET FEIT DAT GEEN ENKELE VAN DE MSM DE LINK MET DEMMINK LEGT, BLIJKT AL DAT HIER DE VERKLARING LIGT VOOR DE VAL VAN HENK KROL * IN MAART NAM HENK KROL HET DEMMINK-DOSSIER WEER OP NAMENS 50+

BREAKING: KINDERVERKRACHTERS EN MEGA-OPLICHTERS VAN DE VVD BLIJVEN ZITTEN, KRABBELAAR KROL MOET WEG * ALLES WAT ER IN NEDERLAND GEBEURT STAAT THANS IN HET TEKEN VAN DE AFFAIRE-DEMMINK

Het was eigelijk al duidelijk in maart dit jaar, toen Henk Krol een bizarre en door de pedo-MSM breed uitgemeten ‘veroordeling’ moest slikken wegens ‘computervredebreuk’. De pedo-mafia is bezig hem te beschadigen. Ze zijn bang. Nu de affaire-Demmink naar een kookpunt stijgt en ook premier Mark Rutte nadrukkelijk in de gevarenzone komt, dient er te worden afgerekend met elk kamerlid dat ook maar het minste gevaar zou kunnen opleveren voor de kinderverkrachters. En Krol is zo’n gevaar. Hij was immers in 2003 als hoofdredacteur van de GayKrant de leading force achter de exposure van Demmink als een smerige pedo-hoerenloper die als een loopse straathond zijn peimel in kwetsbare kinderen propte. Hij werd destijds door Harro Knijff zo geintimideerd, dat hij daarover tot de dag van vandaag niet durft te praten. In 2008 gaf hij Micha Kat uitgebreid inzage in zijn Demmink-archieven hetgeen resulteerde in de serie ‘het dossier Demmink-2‘. Goed, hij mag zich dan als kamerlid aanvankelijk

schijnbaar laf en opportunistisch hebben opgesteld en hebben gedoken voor de zaak-Demmink, maar dat kan slechts schijn zijn. We weten niet waar Krol in werkelijkheid mee bezig was net zomin als we weten wat er precies speelde rond de ‘pensioenpremies’ van de medewerkers van de GayKrant, het ‘schandaal’ dat nu zijn val veroorzaakt. Maar wat we wel weten, is dat Krol dit voorjaar heeft laten zien dat hij de affaire-Demmink niet is vergeten. Ook weten we, dat het een opgeblazen ‘schandaal’ is en dat het een schande is dat iemand over zoiets valt terwijl de kinderverkrachters van de VVD blijven zitten, de liegende en bedriegende Ivo ‘een minister liegt niet’ Opstelten voorop. Deze zaak ligt in een lijn met de aanval van de pedofielen op het Katholiek Nieuwsblad dat zich eerst de ‘woede’ van de fiscus op de hals haalde waarna vervolgens afgerekend werd met de hoofdredacteur (foto) na een door Pauw en Witteman geensceneerde lastercampagne. En dat allemaal omdat de krant de leading rol van de GayKrant in de strijd tegen Demmink overnam. Aldus kunnen we de val van Krol ook positief interpreteren: de pedo-mafia is banger dan ooit. To be continued.

Uiteraard wordt in geen van de MSM het verband tussen de lastercampagnes tegen Krol en zijn partij en Joris Demmink gelegd hetgeen reeds bewijst dat hier de kern ligt van het hele gedoe. Lees echter deze posting op de website Dagelijksestandaard.nl:

Henk Krol: lafbek; Jan Nagel: ex-PvdA, VARA, DDR-vriend (lafbek)

Delicate positie

Henk Krol, sinds kort lijsttrekker en Kamerlid voor 50Plus, zei eerder in Vrij Nederland over de publicatie: ‘Daar heb ik geen spijt van. We hadden langer door moeten gaan en pas moeten publiceren als alles boven tafel was. We zijn nu zoveel jaren verder en er is nog steeds geen duidelijkheid in deze kwestie.’ Als we hem opnieuw naar het Anne Frankplantsoen vragen, wil hij niet verder terugblikken. ‘Ik heb indertijd afgesproken er niet over naar buiten te treden,’ laat de oud-hoofdredacteur van de Gaykrant weten.

‘Dat snap ik wel. Ze hebben gedreigd zijn hele uitgeefimperium af te pakken,’ zegt Fred de Brouwer. Hij was verslaggever van Panorama en co-auteur van het stuk over Demmink. De Brouwer reisde voor het verhaal onder meer af naar Praag. Daar dook hij in het homocircuit en kreeg in de beruchte Pinokkio-bar – waar schandknapen hun diensten aanboden – naar eigen zeggen de bevestiging dat de Nederlandse topambtenaar die ook frequenteerde. ‘Op de keeper beschouwd was dat ons hardste bewijs tegen Demmink. Daar hebben twee mensen onafhankelijk van elkaar bevestigd dat Demmink daar kwam. Een chauffeur en de bareigenaar. Ze herkenden hem van de foto. Daar was geen speld tussen te krijgen.’

Oud-verslaggever De Brouwer staat nog steeds achter zijn verhaal. Net als zijn voormalig hoofdredacteur Hitzert, al verwoordt deze het wat diplomatieker. ‘Als we het artikel los van het verhaal over de deken van Weert hadden geplaatst, hadden we sterker gestaan. Fred en Henk hadden journalistiek al het mogelijke gedaan om tot het Demmink-verhaal te komen. En de portee was uiteindelijk niet dat Demmink strafrechtelijk fout zat, maar veel meer: als iemand zo in opspraak is, in zo’n delicate positie zit, kan hij dan een hoge functie bekleden?’

De rel rond het Anne Frankplantsoen kreeg een staartje. Hitzert en Krol hadden Demmink weliswaar geïnterviewd, maar dat gesprek werd nooit gepubliceerd. NOS-verslaggever Lex Runderkamp kreeg de tekst echter in handen en meldde dat Demmink tijdens die bijeenkomst zou hebben toegegeven dat hij seks had met jongemannen en niet altijd naar de leeftijd had gevraagd. Ook zou hij hebben toegegeven de Praagse gayscene te hebben verkend en een relatie te hebben gehad met de pornoacteur Libor Čtvrtlík (dat laatste krijgt Vrij Nederland overigens ook te horen van een bron bij het ministerie van Veiligheid en Justitie), maar dat alles altijd binnen de grenzen van de wet. De Journaal-uitzending leidde tot een procedure bij de Raad voor de Journalistiek, aangespannen door de advocaat van Dem­mink. De omroep verloor de zaak. Later werden stukken uit die procedure – de ‘Runderkamp-papers’ – via internet verspreid, net als ander bronnenmateriaal van de Gaykrant en Panorama. Daar uit blijkt dat de verslaggevers onder meer hadden gesproken met voormalige vrienden van de secretaris-generaal. Ze schetsten een beeld van Demmink als een seksbeluste, drankzuchtige, machtige, maar eenzame dienaar van de staat.

In de shredder
Wat Henk Krol, Fred de Brouwer en Frank Hitzert in 2003 niet wisten, is dat de naam van Demmink al eerder was opgedoken in de kantlijn van het zogeheten Rolodex-onderzoek. In de jaren negentig nam de Amsterdamse politie een vermeend pedofielennetwerk onder de loep. Daarbij werden seksbazen uit het circuit van homoprostitutie aangehouden. De gedachte was dat deze verdachten op bestelling minderjarige jongens aan ‘heren van stand’ leverden. Daarbij vielen de namen van in ieder geval twee hoofdofficieren van justitie. Maar politiemensen die indertijd bij het onderzoek betrokken waren, verklaren tegenover Vrij Nederland dat ook een hoogleraar, een bekende advocaat en een hooggeplaatste ambtenaar verdacht waren in dit pedocircuit.

Zeker is dat meerdere instanties een vinger aan de pols hielden bij Rolodex. Uit geheime stukken die Vrij Nederland inzag, blijkt dat zowel de rijksrecherche als de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, voorloper van de AIVD) mee vergaderden over de te voeren strategie. Oud-opsporingsambtenaren beweren vijftien jaar na dato dat van het ene op het andere moment ‘de stekker uit het onderzoek ging’ en alle informatie in de shredder verdween. Hoe wel de naam van Demmink niet officieel in het Rolodex-onderzoek voorkwam, zeggen deze betrokkenen dat de rijksrecherche hem wel degelijk in het vizier had als een van de mogelijke verdachten. Na dien hebben ministers bij meerdere gelegenheden gezegd dat Demmink geen rol speelde in Rolodex. Toen hij in 2002 door Piet Hein Donner werd bevorderd tot secretaris-generaal, heeft de AIVD alle mogelijke beschuldigingen nagelopen. Dat althans beweerde Donners opvolger, Ernst Hirsch Ballin, jaren later.

Toch is ook het Rolodex-onderzoek weer actueel. Tenminste in de ogen van het anti-Demmink-kamp. Op de Amerikaanse site arrestdemmink.com is een video te zien waarin een vermeend slachtoffer van Demmink in het En gels verhaalt over het bewuste pedocircuit. In hetzelfde filmpje vertellen advocate Adèle van der Plas en oud-rechercheur Klaas Langendoen over de wijze waarop deze club van hooggeplaatsten misbruik maakte van hun positie. En ze spreken schande van het gebrek aan daadkracht bij de Nederlandse overheid.

Print Friendly, PDF & Email
Share