web analytics

Demmink, Roosevelt en Cambodja (2)

fdrWEEKBLAD ELSEVIER IS ‘WITWAS-MEDIUM’ VOOR DEMMINK EN PEDO-NETWERK * HIRSCH BALLIN GAF LEZING VOOR TOERISME-STUDENTEN OVER STRIJD TEGEN SEKSTOERISME

Naar thans uit stukken blijkt die deze site ter hand zijn gesteld vormde een voormalig directeur van de Roosevelt Stchting, Arend Cornelis de Ru, de liaison tussen deze poepsjieke en door Oranje actief ondersteunde stichting [hier het eerste deel over de Cambodja-link van Demmink en de Roosevelt Stichting] en de Stichting Foundation voor Cambodja die in de plaats Sihanoukville een ‘gebouw voor de huisvesting van meisjesstudenten’ runt: zowel De Ru als Joris Demmink waren verbonden aan beide stichtingen. Het genoemde meisjeshuis heet het Arend de Ru-Huis. Zoals werd geschetst in het eerdere stuk is Sihanoukville het grote Mekka voor pedofielen die daar uit alle hoeken van de wereld naar toe stromen vooral nadat Thailand veel strenger is gaan optreden tegen kindermisbruik. Kijk incambodja.demmink deze pdf naar de overlijdensadvertenties voor De Ru die medio 2005 overleed.

pimmolWe zien daar advertenties namens zowel de Roosevelt Stichting als de Stichting Foundation for Cambodja; Joris Demmink komt als bestuurder voor namens die laatste stichting en als lid van het Advisory Board namens de Roosevelt Stichting. Opvallend is de naam Piet de Visser als medebestuurder van Demmink in de Cambodja-stichting. Eerder dachten we dat het hier ging om de bekende oud-voetbaltrainer die thans furore maakt als analyticus op TV -als scout verkeert De Visser regelmatig in pedo-oorden- maar de geboortedata op Wikipedia (1934) en in het cambodjastichting.kvk uittreksel van de Kamer van Koophandel (1938) komen niet overeen. De Pim Mol (foto) die ook in het bestuur zit van de Cambodja-stichting blijkt een hoge bankier te zijn van Fortis: lid van het Global Management Board van Fortis Mees Pierson.

DIT IS NA DE AFFAIRE-LIPPENS [LUISTER NAAR INTERVIEW] EN DE CASUS-DAVIGNON -BEIDEN GENOEMD IN DE DUTROUX-STUKKEN- DE ZOVEELSTE AANWIJZING VOOR EEN PEDO-NETWERK BINNEN DEZE BANK!

Laten we ook niet vergeten dat pedo-godfather Frits Salomonson via de Banque de Suez direct in verband te brengen is met Maurice Lippens.

leistraMacaber is voorts het optreden van het blad Elsevier in de pedo-affaires. Op 16 juli 2005 schreef  ‘misdaadjournalist’ Gerof Leistra (foto) een in memoriam voor Arend de Ru -volgens onze bron zelf een kindermisbruiker- waarin Joris Demmink sprekend wordt opgevoerd. [zie cambodja.demmink]. Voor zover wij kunnen nagaan is dit het enige voorbeeld van een artikel binnen de MSM waarin Demmink wordt geciteerd! En dat in nota bene in een memoriam waarin een collega-pedo en de naamgever van een ‘kinder-opvanghuis’ in Cambodja wordt bewierrookt en geeerd! Maar nog veel alarmerender is natuurlijk dat Leistra als crime-reporter anno 2005 op de hoogte was van de pedo-verwikkelingen rond Demmink in 2003 toen de zaak-Anne Frank Plantsoen de voorpagina’s haalde. Dat betekent dus dat Leistra Demmink heeft gesproken in de volle wetenschap dat de SG buitengewoon omstreden is! Maar in plaats van te schrijven over deze kant van Demmink, laat Leistra de SG enige stinkende veren proppen in de reet van een collega-pedo! Twee jaar na deze ‘witwas-actie’ voor Demmink door Leistra wijdt zijn hoofdredacteur Arendo Joustra een commenaar aan de SG. Dat is hier te lezen.

Print Friendly, PDF & Email
Share