web analytics

DEMMINK STELT ‘HET KIND CENTRAAL’

demmink3Joris Demmink, de kindermisbruikende SG van het Ministerie van Justitie, blijkt op 17 november een symposium te hebben geopend met de titel ‘Het Kind Centraal’ op de rechtbank te Den Haag. Aanleiding voor het symposium [backgrounds] was dat per 1 januari 2010 de sector familie- en jeugdrecht ‘nieuwe stijl’ van deze rechtbank officieel van start gaat. Het symposium is bezocht door ruim 150 vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, het Openbaar Ministerie en de advocatuur, leden van de rechterlijke macht en leerplichtambtenaren.  Voorzitter was president Frits Bakker over wie hier meer.  Tegen Demmink is thans drie keer aangifte gedaan wegens kindermisbruik; de laatste daarvan loopt nog altijd zoals recent zelfs is erkend door MP Balkenende. Een vierde aangifte is op komst van Robert van de Luitgaarden [backgrounds] die als kind ernstig werd misbruikt door mensen van precies de organisaties die voornoemd symposium organiseerden. Hier ziet u het filmpje dat Robert recent maakte voor JDTV en dat begint met een optreden als net misbruikt kind bij Sonja Barend. Robert heeft nooit compensatie of genoegdoening gekregen. Opvallend is dat het symposium Het Kind Centraal geheel buiten de media is gehouden. Logisch, want anders

zouden wij van JDTV vooraan hebben gestaan met onze camera om Demmink te filmen in zijn glansrol als de man die het ‘kindersymposium’ opende. Maar dat wilde de pedofiel natuurlijk vermijden. De mediastilte ging zelfs zo ver, dat de bijdrage van ombudsman Alex Brenninkmeijer -die forse kritiek uitte op de jeugdzorg- geheel werd ‘losgekoppeld’ van het symposium en als los opiniestuk in De Volkskrant naar buiten werd gebracht.  Als aanleiding werd daarbij gekozen voor het ’twintigjarig bestaan van de Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties’. Zo ver is het in Nederland dus al gekomen, dat een criminele justitie-pedofiel in het geniep kinder-congressen moet openen omdat hij anders wordt exposed!  Zelfs met het uitgeven van het persbericht werd tien dagen gewacht: pas op 27 november mochten we vernemen van het kinder-congres dat dus de 17e blijkt te hebben plaatsgevonden. Tijdens de feestelijke borrel na afloop werd nog lang nagepraat. Hoe ziet u bijvoorbeeld de jeugdrechter: staat hij aan het begin of juist aan het einde van de keten van jeugdzorg?

Print Friendly, PDF & Email
Share