web analytics

Demmink liet ook advocaten Baybasin intimideren

knijff.jpgDeze website richtte reeds eerder het vizier op Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, de advocaat van Joris Demmink en andere Nederlandse pedofielen. Knijff gaat als Demmink-advocaat rigoreus te werk, met name waar het gaat om het intimideren van journalisten. In de Runderkamp-papers worden daarvan enkele huiveringwekkende voorbeelden beschreven. Bij Henk Krol van de GayKrant, zo melden ons nieuwe bronnen, werd ‘nog een tandje bijgezet’: de complete GayKrant zou worden kapot geprocedeerd als er nog een enkele publikatie over Joris D. zou verschijnen. Uiteindelijk heeft arme Henk een stuk ondertekend waarin staat dat hij 100.000 Euro verbeurt als hij doorgaat Demmink te exposen als seksmonster en sadistische kinderverkrachter. In dit filmpje op de Joris D.-Hyves zien we Henk tegen Paul de Leeuw vertellen over deze ‘overeenkomst’. Daarnaast is bekend geworden dat Knijff ook De Telegraaf heeft bedreigd met juridische stappen als de publikatie over Demmink van 21 juni 2008 het licht zou zien; auteur Joost de Haas bevestigt dit desgevraagd tegen Klokkenluideronline.  Knijff -en met hem zijn hele kantoor- moet zich inmiddels serieus zorgen gaan maken over zijn optreden, want er komt nog veel meer bagger boven tafel over de ’top-advocaat’ zo kunnen wij u melden. Wat te denken van de brief vol met aantoonbare leugens

die ons werd toegespeeld die hij op 5 april 2007 schreef aan (“Geachte collega, geachte confrere”) Adele van der Plas en Pieter Bakker Schut, de advocaten van Baybasin toen zij namens hun client aangifte deden tegen Demmink wegens ‘pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen, uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie’? Voor we uit deze pittige brief gaan citeren -het complete stuk is binnenkort te lezen op de Joris D.-Hyves– zeggen we: we zien de dagvaarding van en namens Harro met vertrouwen, nee zelfs met vreugde tegemoet!
Geachte collega, geachte confrere,

Tot mij heeft zich gewend Mr J. Demmink ter zake van het navolgende.

U heeft namens uw client de heer H. Baybasin, thans gedetineerd te Alphen aan den Rijn, aangifte gedaan van strafbare feiten tegen, ondermeer, mijn client.

Namens mijn client kan ik u terzake als volgt berichten.

In de aangifte wordt gerefereerd aan een aantal gedragingen in de prive-sfeer van mijn client die evident onjuist zijn. Centraal in deze aangifte staat dat mijn client voorwerp van chantage is geweest omdat hij in 1995 in Bordum (Turkije) deelgenomen heeft aan feestjes met minderjarige jongens. Mijn client zou ook na 1995 regelmatig als toerist Turkije hebben bezocht en “meestal wiste hij zijn sporen”. Mijn client is met dergelijke feiten eerder geconfronteerd geweest door de heer W. van de Pol, journalist. Ik heb toen namens mijn client de heer Van de Pol laten weten dat mijn client twee keer in Turkije is geweest, waarvan de laatste keer eind jaren tachtig. Meer specifiek kan ik u berichten dat het eerste bezoek van mijn client in 1975 was en het tweede en tegelijk het laatste bezoek in 1986. Mijn client heeft nimmer Bodrum bezocht, niet in 1995, niet daarvoor en ook niet daarna. Alle feiten waaraan in de aangifte wordt gerefereerd en betrekking hebben op het vermeende bezoek aan Bodrum of andere plaatsen in Turkije zijn mitsdien evident onjuist. Hetzelfde geldt overigens voor feestjes in Tsjechie en Roemenie, zoals reeds eerder is komen vast te staan. Ook overigens betwist mijn client de inhoud van de aangifte, voorzover het zijn persoon en zijn functioneren betreft. U heeft betreffende aangifte openbaar gemaakt, waardoor ten onrechte inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke integriteit van mijn client. Onder deze omstandigheden is een dergelijke handelwijze onrechtmatig.

Mijn client beraadt zich nog op zijn positie zowel tegenover Baybasin als tegenover u beiden.

Onnodig te zeggen datik mij in dit stadium namens mijn client alle rechten dien voor te behouden.

Hoogachtend,

H. J. A. Knijff.

Grappig is dat Knijff in zijn brief rept over Roemenie; dat land staat naar ons weten nog niet op de lijst van Demmink-seksbestemmingen die reeds bestond uit: Nederland/Eindhoven/Anne Frank-plantsoen, Turkije (Bodrum), Tsjechie (seksbar Pinokkio in Praag), Filippijnen en Azerbajdzan. De brief is van a tot z en nog verder een grote weerzinwekkende leugen en het intimideren van de advocaten van Baybasin die niets anders deden dan namens en in opdracht van hun client aangifte doen is beyond any acceptable behaviour voor een lid van de Balie. Wij drukken Harro Knijff met klem op het hart geen vervolg te geven aan zijn dwalingen, want dat gaat hem zijn carriere en zijn positie kosten. Zeker weten.

Print Friendly, PDF & Email
Share