web analytics

Demmink in 2004 op de Fillippijnen

fillippijnen.jpgJoris Demmink, SG van het Ministerie van Justitie, bezocht in mei 2004 de Fillippijnen in het kader van de Global Commission on International Migration. Dit is opmerkelijk, omdat Demmink in 2003 in een ‘geheim interview‘ met de hoofdredacteuren van Parorama en De Gay Krant heeft gezegd dat hij reeds vanaf 1981 niet naar Thailand en Sri Lanka durft te reizen uit angst voor ‘alle roddels die over hem worden rondgestrooid’. Nu zijn de ‘pedoseksuele verlokkingen’ van de Fillippijnen zeker niet minder groot dan die van de twee voornoemde landen en dus heeft het er alle schijn van dat onze justitie-SG in 2004 met volle teugen heeft ‘genoten’ van de Fillippijnse jongetjes zonder ‘in alle gevallen’ naar hun leeftijd te vragen, want ook dat heeft Demmink reeds toegegeven in het ‘geheime interview’ toen zijn pedoseksuele activiteiten in Tsjechie aan de orde kwamen. Ja, die Demmink zit op zijn ministerie vermoedelijk de hele dag met zijn snufferd in Bosatlas gedoken om al die landen uit elkaar te kunnen houden! En alle reizen op staatskosten, uiteraard! Advocate Adele van de Plas die aangifte tegen Demmink deed namens haar client Baybasin beschikt over verklaringen van een Turkse ambtenaar waarin deze zegt ‘in opdracht van Demmink jongetjes te hebben geregeld en deze te hebben afgeleverd op zijn hotelkamer’. We vermoeden van het op de Fillippijnen niet anders zal zijn gegaan, althans…

als er nog wat tijd over schoot bij het oplossen van het wereldvluchtelingen-probleem. We citeren een passage uit het Reisadvies voor de eilandengroep van de website van BuZa: Net als in Nederland worden in de Filipijnen seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van de Filipijnen kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in de Filipijnen geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden. Zou het zo kunnen zijn dat de regering van de Fillippijnen over materiaal beschikt om de Staat der Nederlanden te chanteren net als de Turken deden eind jaren negentig? We verwijzen naar deze passage uit het Belgische reisadvies: uitlokking wordt door de politie gebruikt als een middel om pedofielen te betrappen. 

Print Friendly, PDF & Email
Share