web analytics

DEMMINK-GATE: HORROR IN HOOFDSTAD

HOE LANG BLIJVEN DE HOGE HEREN KINDERVERKRACHTERS NOG BUITEN SCHOT? WANNEER VALLEN DE EERSTE DODEN? DIT IS HET GROOTSTE SCHANDAAL UIT DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS

Steeds duidelijk wordt [backgrounds] dat de kinderopvang in Nederland in handen is van een perverse groep kinderverkrachters die wordt gedekt en afgeschermd door de top van Justitie, met name door Joris Demmink en Harm Brouwer, beiden nu vrijwel zeker direct en rechtstreeks betrokken bij de lustmoord op Marianne Vaatstra. De eerste aanwijzing kwam begin 2008 toen duidelijk werd dat het prive-adres van Joris Demmink, Riouwstraat 13 te Den Haag, voorkwam op het register van de Haagse kinderopvang. Dat bekende dus dat tot 2008 de kinderen bij Demmink aan de deur werden afgeleverd om door hem te worden verkracht. Op het moment

dat deze website over het kindermisbruik door Demmink begon te publiceren liet de pedofiele SG zijn adres schielijk uit het register verwijderen. De tweede aanwijzing bestaat uit het optreden van de totaal corrupte NMa-voorzitter Pieter Kalbfleisch die hoogstwaarschijnlijk ook in het misbruik-complot zit -hij was jaren achtereen kinderrechter en kon aldus tal van kinderen ter misbruik plaatsen bij gezinnen en in inrichtingen- en vanuit de NMa een onderzoek naar een kartel in de Haagse kinderopvang jaren achtereen blijkt te hebben gesaboteerd. Daar komt dan nog bij dat de gedragingen van de Haagse instellingen voor kinderopvang dermate aanstootgevend en arrogant zijn [backgrouds] dat het welhaast niet anders kan of zij genieten te bescherming van de hoogste kringen. Een derde aanwijzing is dat de kinderopvang in bestuurlijke zin geheel in handen blijkt te zijn van political perverts en close relations van Joris Demmink: zo blijkt Willem Vermeend voorzitter te zijn van de betreffende Brachevereniging en waakt zijn Leidsche studievrind en huidige baas als minister Ivo Opstelten als voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling over mogelijke misstanden. Dat wil zeggen: Ivo en Willem moeten ervoor zorgen dat de perverts en de Haagse bobo’s ongestoord toegang kunnen blijven krijgen tot de kinderen in de opvangcentra. Net als Demmink had in de tijd dat de kinderen nog bij hem werden thuisbezorgd. Nu breken de dijken in Amsterdam waar een ongekende misbruik-zaak aan het licht is gekomen. Nog altijd slaagt de misbruik-mafia erin de hoge heren buiten het zicht te houden van de massamedia. Maar hoe lang nog?

Print Friendly, PDF & Email
Share