web analytics

Demmink-gate: het meta-netwerk (1): Rene Ficq

reneficq.jpegParallel aan het pedofielen-netwerk van de ‘boven ons geplaatsten’ uit de wereld van recht en politiek dat recent werd onthuld is er sprake van een ‘meta-netwerk’ van hooggeplaatsten die weliswaar zelf niet in het netwerk actief zijn, maar er via hun macht en invloed wel voor hebben gezorgd en wellicht nog zorgen dat het netwerk door heeft kunnen gaan met het vernietigen van levens van kinderen. Het gaat hier om lieden als Piet-Hein Donner, Ernst Hirsch Ballin, Winnie Sorgdrager, Harm Brouwer -topman van het OM dat Demmink weigert te vervolgen-, Harro Knijff -de advocaat van het pedofielen-netwerk-, Annemarie Stordiau -die vanuit de justitie-toren de media pro-pedofielen bewerkt- en de man die een wel heel kwalijke rol heeft gespeeld in deze horror-story: voormalig lid van het College van Procureurs-Generaal Rene Ficq. Hij was het namelijk die in 1998 toen de Amsterdamse politie op het punt stond het netwerk op te rollen, de operatie stopzette waarmee het licht voor de kinderverkrachters definitief op groen werd gezet. Rene Ficq is hiermee een van de hoofdschuldigen aan Demmink-gate en verdient een levenslange gevangenisstraf. Hoe zat het allemaal ook al weer? Voornaasmte bron voor de weerzinwekkende rol van Ficq is De Telegraaf. Deze krant schrijft in juni 2007 het volgende:

Maar nog voordat de zaak goed en wel kon worden afgerond, werd een bom onder de zaak gelegd. Er meldde zich plotseling een nieuwe informant met soortgelijke beschuldigingen aan het adres van een andere (dus een derde, MK) hoofdofficier van justitie. De tipgever behoorde zelf tot de kring van verdachten in het pedofilie-onderzoek. Zijn verklaring werd dan ook gezien als een zogeheten ‘contra-actie’. “Ik weet niet welke groepering mij zwart maakte” zei het doelwit van de contra-actie onlangs in een verklaring. “Er is iemand die zich heeft gemeld. Het ging niet alleen om mij, maar ook om anderen. Ik heb er nooit meer van gehoord. Het ging erom dat ik mij schuldig zou maken aan strafbare feiten.” Het OM in Amsterdam besloot het College van PG’s in te lichten over de beschadigingsactie. Waarnemend PG Rene Ficq verzocht daarop de BVD onderzoek in te stellen naar ‘destabilisering van het rechtsbedrijf’.” De BVD heeft het uitgezocht en toen was het weg” aldus de hoofdofficier wiens reputatie werd aangevallen.

Het komt er dus op neer dat op het moment dat er nog meer pedo-beschuldigingen komen het onderzoek niet wordt geintensiveerd, maar juist precies het tegenovergestelde, dat opeens wordt gezegd: hier is sprake van een complot vanuit de onderwereld om het ‘rechtsbedrijf te destabiliseren’. Dat er van een dergelijk ‘complot’ geen sprake was moge thans na alle pedo-feiten die boven tafel zijn gekomen duidelijk zijn, al heeft het er wel alle schijn van dat de onderwereld met enthousiasme gebruik maakte van hun kennis van het netwerk om justitie-mensen te chanteren. Andere media waren trouwens nog stelliger dan De Telegraaf over de ‘ingreep van hogerhand’. Zo schreef het Eindhovens Dagblad (via ANP) op 14 juni 2007: Een justitieel onderzoek naar de betrokkenheid van topambtenaren bij seksueel misbruik van minderjarige jongens is eind jaren 90 vermoedelijk op hoog niveau gesaboteerd. Politie en justitie hadden destijds serieuze verdenkingen tegen enkele prominente figuren, maar kregen niet de kans de ontucht diepgaand te onderzoeken. Op het moment dat het OM besloot over te gaan tot het afluisteren van hun telefoons, verbraken de verdachten opeens elk contact met elkaar. Dat zeggen bronnen die destijds nauw betrokken waren bij het gerechtelijk vooronderzoek. Deze bronnen (…) zijn ervan overtuigd dat er is gesaboteerd. Zij vermoeden dat er vanuit Justitie informatie is gelekt naar de verdachten. Vanuit de Runderkamp-papers weten we dat dit laatste in elk geval klopt: Joris Demmink hield zijn vriend pedo-professor Ger van Roon nauwkeurig op de hoogte van de ontwikkelingen in het Rolodex-onderzoek.

Enfin, de hoofdverantwoordelijke voor deze doofpot was dus Rene Ficq, inmiddels al lang en breed met pensioen. Ficq nam de hoogste positie bij het OM enige tijd waar nadat Arthur Docters van Leeuwen de aftocht blies in het bizarre conflict met minister Winnie Sorgdrager. Het is een oom van de bekende strafrecht-advocate Benedicte Ficq; wellicht kan zij tijdens een familie-samenzijn haar oom nog eens vragen naar de achtergronden van zijn beslissing het netwerk van kinderverkrachters ‘in het belang van de rechtsstaat’ ongemoeid te laten?

Print Friendly, PDF & Email
Share