web analytics

Deloitte gaat door met bedrog en fraude

NA AHOLD, VAN DER HOOP, CSS: DELOITTE FAALT OOK BIJ SPYKER

Door Micha Kat
De jaarcijfers van Spyker Cars van 2006 blijken te zijn gecontroleerd door Ernst & Young. Dat mag toch wel erg verassend worden genoemd. Deloitte was immers de vaste accountant van Spyker vanaf 2001. Laten we eens kijken naar wat er bij Spyker is besloten over de benoeming van de externe accountant op de AVA waar de cijfers over 2005 werden besproken. Deze vergadering vond plaats op 20 april 2006 te Zeewolde. Dit staat in de notulen:

“De voorzitter (J. Lindenbergh, vz, Raad van Commissarissen) deelt mee dat het initiatief is genomen om door middel van een tenderprocedure te vergelijken wat de proposities van andere accountantskantoren voor Spyker Cars zouden kunnen zijn. Zoals bekend heeft Deloitte de afgelopen vijf jaren de jaarrekening gecontroleerd. Aan de AVA wordt thans gevraagd ermee in te stemmen dat de RvC een voorlopige opdrachtverstrekking verstrekt aan hetzij Deloitte, hetzij een ander kantoor, tot onderzoek van de jaarrekening over 2006. De keuze zal in de jaarvergadering 2007 ter bekrachtiging aan de AVA worden voorgelegd. De voorzitter vermeldt dat het alternatief zou zijn om, zodra de keuze is gemaakt, deze voor te leggen aan een daartoe bijeen te roepen buitengewone aandeelhoudersvergadering. Vervolgens vraagt hij of de vergadering bereid is in te stemmen met de voorlopige opdrachtverlening. De vergadering besluit aldus bij acclamatie.”

Welk spelletje wordt hier gespeeld?

Geconcludeerd kan worden dat Spyker op de AVA geen helderheid heeft willen geven over welk accountantskantoor de jaarrekening van dat jaar zou gaan controleren. Het is onbegrijpelijk dat de aandeelhouders daarmee akkoord zijn gegaan. De ‘voorlopige opdrachtverlening’ (‘voorlopig’? Wat is dat voor onzin?) werd verstrekt aan ‘hetzij Deloitte, hetzij een ander kantoor’ waarbij natuurlijk de sterke suggeste wordt gewekt dat Deloitte ook de jaarrekening 2006 gaat controleren.. Hier lijkt sprake van geokestreerd bedrog door het management van de aandeelhouders in samenspanning met Deloitte.
Wat er waarschijnlijk speelt is dat Deloitte in de periode 2001-2005 dermate grove steken heeft laten vallen, dat het geen verantwoordelijkheid meer kon nemen voor de jaarrekening 2006 zonder ‘door de mand te vallen’ en te moeten toegeven dat de eerdere jaarrekeningen werden goedgekeurd met de befaamde ‘Deloitte-cooking-the-books-methode’. Bij Ahold was ongeveer hetzelfde aan het hand. Aanwijzingen voor boekhoudfraude bij Spyker spitsen zich toe op het excessief activeren van R&D-kosten en het opvoeren van gefingeerde verkoopcijfers. Daarnaast lijkt de beurskoers te zijn opgepomt via het stelselmatig verspreiden van ongefundeerde en opgepompte orderportefeuilles.
Er moest een andere, nieuwe accountant komen die met een carte blanche kon beginnen en dus wel met goed fatsoen kan zeggen dat Spyker er een potje van heeft gemaakt. Dat werd dus Ernst & Young. De tekst zoals hierboven geciteerd uit de AVA lijkt het product van intensief overleg tussen Spkyer en Deloitte over hoe deze laatsten de pleiterik konden maken zonder reeds direct als incompetente bedriegers te worden ontmaskerd. Covering their asses wordt dat ook wel genoemd. Deze opzet blijkt met name uit de red flag dat er geen enkele reden wordt gegeven dan wel openheid wordt betracht over waarom er via het uitschrijven van een tender met Deloitte zou moeten worden gebroken.
Ernst & Young begon natuurlijk direct de noodklok te luiden: “Als het management er niet in slaagt om externe financiering aan te trekken, is het voortbestaan van het bedrijf onzeker.” Deloitte tekende in de jaarrekening 2005 nog op dat ‘Spyker in de toekomst voldoende financiering zal moeten aantrekken voor verdere groei.” De aangescherpte aantekening van Ernst & Young is des te verbazingwekkender en ook alarmerender omdat de resultaten over 2006 veel beter zouden zijn dan die van 2005 en er zelfs voor het eerst winst werd gerapporteerd. Als de resultaten beter zijn, waarom moet de aantekening dan worden aangescherpt? De conclusie lijkt onvermijdelijk: Deloitte heeft de stakeholders opnieuw bedrogen zoals Accountingweb al eerder vermoedde. Inmiddels begint Deloitte aardig wat overeenkomsten te tonen met een criminele organisatie en zal ook inzake Spyker weer worden geconfronteerd met rechtzaken en tuchtzaken. Wie grijpt er in bij Deloitte? Hoeveel schade mogen diens accountants nog veroorzaken? .

Lees hier meer over de crisis en mogelijke boekhoudfraude bij Spyker Cars

Print Friendly, PDF & Email
Share