web analytics

Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK

janfranssen1.jpgGeachte Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Helaas zullen wij met onmiddellijke ingang, dat wil zeggen bij sluiting van boekjaar 2007, terugtreden als accountant van de provincie. Ga maar lekker op zoek naar een andere club. Niet dat jullie slecht betaalden of zo, integendeel; door overdadig meerwerk te declareren hebben we onze zakken meer dan goed gevuld. Nee, de reden van ons subiete vertrek is dat we van jullie af willen omdat we het belangrijker vinden Jan Franssen, jullie CdK, op onze payroll te blijven houden. Immers: Franssen is een van de meest invloedrijke Nederlandse politici en hij kan allerlei cruciale hand- en spandiensten voor ons verrichten, nieuwe klanten aanbrengen (zoals hij in het verleden ook al zo vaak heeft gedaan) en vermijden dat we door de rechter worden veroordeeld voor al die fraude- en corruptezaken waar we tot over onze oren inzitten.  Franssen ondertekende eind 2003 een contract met ons voor minimaal drie jaar, dus tot en met 2007. Op dat moment werd hij reeds met tienduizenden Euro’s door ons betaald. Nee, daar is volgens Deloitte niets mis mee! Wie betaalt er tegenwoordig geen smeergeld? Een club als Deloitte die het bij gebrek aan kwaliteit van fraude en corrupte moet hebben heeft toch geen andere keus? Maar helaas is de belangenverstrengeling van Franssen inmiddels uitgelekt zodat we nu eieren voor ons geld moeten kiezen en de provincie en het publieke belang: goed, daar vegen we nu lekker onze reten mee af!

Dat had Deloitte aan GS van ZH moeten schrijven als het eerlijk zou zijn. Maar Deloitte is nooit eerlijk, zeker niet als het gaat om het afstoten van high-profile controleklanten!

Dan worden de meest weerzinwekkende leugens verteld waarom er (“helaas, het was een eer voor jullie te mogen werken, echt heel fijn geweest allemaal en ook heel erg leerzaam”) afscheid moet worden genomen. Op een verglijkbare wijze vertrok Deloitte door de achterdeur bij Spyker Cars na de boel daar jaren te hebben belazerd waardoor de aandeelhouders sportwagen-fabrikant voor tientallen miljoenen het schipm ingingen. Op de site van Accountancynieuws staat de ‘afscheidsbrief’ van Deloitte en de verbijsterde reactie van de provincie. Uiteraard schuiven de arrogante mensen van Deloitte de schuld voor de gang van zaken geheel in al in de schoenen van de provincie: de interne accountants leverden de jaarstukken immers steevast veel te laat in waardoor de arme RA’s van Deloitte geen goede planning meer konden maken!

De conclusie over de gang van zaken luidt as volgt: Jan Franssen dient ASAP door het OM te worden vervolgd wegens ongekende en nimmer eerder vertoonde corruptie die naar thans is gebleken enorme schade oplevert voor de publieke zaak! En Deloitte? Ach, net zoals de boer uit het beroemde gedicht ‘voortploegte’ zal Deloitt blijven liegen, frauderen en bedriegen tot er niemand meer gevonden kan worden die wil werken voor deze corrupte en abjecte club die nu zelfs de orkaan-ramp in Birma moet gaan misbruiken in een poging om het imago nog een laatste boost te geven.

Print Friendly, PDF & Email
Share