web analytics

Defensie blijft bij rectificatie-eis Volkskrant

VOLKSKRANT BLIJFT VERGADEREN OVER MARTEL-RECTIFICATIE

“We hebben De Volkskrant de afgelopen week meerdere malen herinnerd aan onze eis dat ze hun berichtgeving over de ‘martelpraktijken’ in Irak rectificeren. We kregen steeds als antwoord dat men daar nog over aan het spreken is.” Dat zegt Defensie-woordvoerder Joop Veen. De Volkskrant berichtte op 18 november over vermeende ‘martelpraktijken’ door Nederlandse mariniers in Irak eind 2003. Deze berichtgeving bleek op tal van punten ondeugdelijk waarna Defensie om rectificatie vroeg. Veen wil niet zeggen wat de maatregelen van Defensie zullen zijn als De Volskrant de denkbeeldige deadline waarbinnen rectificatie voor Defensie nog acceptabel is overschrijdt. Veen: “Maar het is natuurlijk wel zo dat het gat tussen oorspronkelijke publikatie en rectificatie niet te groot mag worden. Want dan weet men niet meer waar het over gaat.”

De defensiewoordvoerder wijst er nadrukkelijk op, zoals hij eerder al deed op de website van Elsevier dat hij uitsluitend tegen De Volkskrant heeft bevestigd dat er ‘zaken zijn voorgevallen die buiten de instructie vallen’. Het woord ‘martelen’ is volgens Veen in de hele conversatie met De Volkskrant niet genoemd, net zomin als er is gesproken over de rol van het OM of over al dan niet ondernomen andere acties van de kant van Defensie/justitie als reactie op de overtredingen van de instructie. Al die elementen zijn er door De Volkskrant bij verzonnen. Door de timing van deze publikatie vlak voor de verkiezingen kreeg De Volkskrant de beschuldiging de uitslag van de verkiezingen te willen manipuleren.
Van De Volkskrant is niemand beschikbaar voor commentaar op de vraag hoe het staat met de besluitvorming over de rectificatie.

Print Friendly, PDF & Email
Share