web analytics

De zaak Micha Kat / Hans Westenberg

westenberg2.jpgEen verslag van de zitting is aanstaande!

Op Woendag 25 maart stond uw webmaster weer eens voor de rechter (lees hier meer over zijn procedurele track-records). Zijn tegenstander was niemand minder dan een vice-president van de Haagse rechtbank, Hans Westenberg. Deze ging in hoger beroep tegen uw webmaster (hier details) nadat hij in december 2005 in het stof beet met zijn aanklacht wegens smaad. Aan deze zaak ligt een van de grootste schandalen uit de Nederlandse geschiedenis ten grondslag, namelijk de mafiose samenspanning van diverse overheden en Schiphol tegen gebiedsontwikkelaar Chipshol. Westenberg heeft in deze strijd als de gecorrumpeerde soldaat van de Staat en van Schiphol hand- en spandiensten verricht. Hij was als rechter niet onafhankelijk en onpartijding, een doodszonde. Toen zijn patijdigheid werd exposed, koos de toprechter voor een klassieke strategie: aanval is de beste verdediging waarbij hij blijkbaar ‘vetrouwt’ op zijn ‘vrinden’ binnen de rechterlijke macht die hij aldus dreigt mee te slepen in zijn vrije val van partijdigheid en gecorrumpeerdheid. Westenberg is een van de grootste kankergezwellen binnen de rechterlijke macht, maar zal hij ook worden weggesneden? In de aanloop naar deze ‘moeder aller rechtzaken’ wat betreft de geloofwaardigheid van onze rechterlijke macht vond op 19 maart nog een kort geding plaats waarover collega Stan de Jong heeft geschreven.  Hieronder: de zaak-Westenberg in tien vragen!

1. Waarover gaat de zaak-Westenberg?

topadvocatuur1.jpgIn een boek dat in 2004 uitkwam citeert Kat een advocaat van Chipshol die zegt dat rechter Westenberg voorafgaand aan een grote zaak met enorme financiele belangen (4-5 miljard gulden) ‘heeft gebeld’ met advocaten. Westenberg las deze quote als een directe aanval op zijn integriteit en dagvaardde in april 2004 deze advocaat, de schrijver van het boek Micha Kat en zelfs de uitgever. Hij eist een ‘verklaring voor recht’ dat Kat onrechtmatig heeft gehandeld, ondermeer door de ‘aantijging’ van de advocaat niet verder te onderzoeken, en een schadevergoeding.

2. Wat is thans de stand van zaken?
In december 2005 behaalde Kat voor de rechtbank te Rotterdam een volledige overwinning waarbij de rechters zelfs zijn ‘reconventionele vordering’ (expliciet uitspreken dat Kat rechtmatig heeft gehandeld) toewezen. Maar de advocaat die Kat citeerde verloor: de rechters oordeelden dat hij dat niet zo had mogen zeggen, ook al is vastgesteld dat zijn uitlating feitelijk juist is (hier begint dus reeds het Kafka-gebeuren).  Deze advocaat ging weer in hoger beroep tegen Westenberg; beide zaken werden op 25 maart ‘gevoegd’ behandeld omdat ze over dezelfde zaak en feiten gaan.

bertvandelden1.jpeg3. Waarom is deze zaak voor Micha Kat zo bedreigend?
Na de klinkklare overwinning in eerste aanleg is er voor Westenberg geen millimeter juridische lucht meer over om in hoger beroep te gaan. Anders gesteld: er is geen enkele constructie te bedenken op grond waarvan Kat onrechtmatig gehandeld zou kunnen hebben nu is komen vast te staan dat hij juist citeert en dat de inhoud van het citaat ook nog eens de waarheid betreft. Dat de rechter desalniettemin in hoger beroep gaat is dan ook te beschouwen als een intmidatie. Dat past ook precies bij de reputatie van Westenberg die zich als een despoot gedraagt en partijen die hem niet zinnen op ongehoorde wijze afbekt. De dreiging wordt des te groter omdat Westenberg –ook financieel!- wordt gesteund door de Raad voor de Rechtspraak (zeg maar: de minister) en dat de voormalig voorzitter van de Raad, A. van Delden (foto), reeds expliciet heeft aangegevn dat het ‘gedrag van Kat niet door de beugel kan’. Hiermee trekt hij in feite een zeer zware wissel op de onafhankelijkheid in deze zaak van alle rechters in Nederland. Overigens is Van Delden rechtstreeks bij de zaak betrokken als toenmalig superieur van Westenberg bij de rechtbank Den Haag. Hij heeft de hele affaire reeds direct in de doofpot willen stoppen. Ook is hij onder ede gehoord.

4. Krijgt Kat steun in deze zaak en zo ja, van wie?
De journalistenvakbond NVJ heeft ooit wel enige steun uitgesproken en de advocaat van Kat gevraagd een kostencalculatie op te sturen, maar niet publiek en doet verder niets. Van financiele steun is het niet gekomen. De complete MSM zwijgt de zaak dood. De overwinning van Kat op de hoge rechter in eerste aanleg werd alleen door De Telegraaf vermeld. HP/de Tijd en Revu (Stan de Jong) doken wel dieper in het dossier. Opvallend is dat ook de juridische (vak)pers compleet zwijgt over deze unieke rechtsgang waarin voor het eerst een mogelijk ‘foute’ rechter dreigt te worden exposed. In feite -typisch Nederland- is deze zaak thans geheel ‘getaboeiseerd’ net als de affaire-Demmink.

5. De affaire-Demmink? Heeft de zaak-Westenberg daar dan ook al mee te maken?
Absoluut. Er bestaan zonder enige twijfel banden tussen Westenberg en Demmink. Daarbij komt dan nog dat Westenberg allerlei nevenfuncties bekleedt in de wereld van de jeugdzorg en de kinderopvang. De advocaat van Demmink, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, (foto) speelt een sleutelrol in de zaak-Westenberg als de raadsman van de advocaat die door Kat wordt geciteerd.

6. Wie is deze Hans Westenberg eigenlijk? Wat weten we over hem?
Hans Westenberg is de meest gecorrumpeerde rechter van Nederland. Zo is bekend dat hij naast zijn functie als rechter samen met zijn vrouw een commercieel adviesbureau runt waarop partijen grote bedragen aan geld storten. Meerdere advocaten hebben zich beklaagd over ongehoorde gedragingen op zittingen. Een van de andere nevenfuncties van Westenberg is dat hij is betrokken bij en wordt betaald door Sirus Procesfinanciering. Van dergelijke hysterische belangenverstrengelingen kunnen rechters in Italie en Bulgarije slechts dromen. Westenberg baarde jaren geleden opzien door de staat Zaire in een vonnis failliet te verklaren.

kaaks.jpeg7. Op welke punten valt Westenberg Kat aan op het hoger beroep?
Zoals al eerder gesteld heeft Westenberg geen zaak en dus moet hij meerdere boeken van Kafka copieeren om zijn Memorie van Grieven te kunnen volschrijven. Lees hier de belangrijkste punten van Westenberg. De advocaat van Kat, Matthijs Kaaks (foto) van Boekx Advocaten, heeft dat allemaal gemakkelijk kunnen weerleggen in zijn Memorie van Antwoord. Bovendien concludeert Kaaks aldus: “Westenberg heeft de kritiek losgemaakt van de realiteit en deze opgeblazen tot een op hem gerichte destructive attack. Westenberg wenst door middel van deze procedure aan Smit (en ook aan Kat) zijn spierballen te tonen. Het procesrecht wordt daartoe misbruikt. De Raad voor de Rechtspraak laat zich hiervoor evenzo misbruiken door alle kosten van juridische bijstand voor Westenberg te vergoeden. Voor Kat is dat intimiderend.”

koeman1.jpg8. Wat was het belang van het Kort Geding waar Stan de Jong over schrijft?
Westenberg zat blijkbaar zo verlegen om argumenten en stukken voor zijn hoger beroep, dat hij een beroep heeft moeten doen op het advocatenkantoor van de tegenstanders van Chipshol (waaronder Schiphol!) hem te ‘helpen’. Hiermee bewijst hij echter eens te meer zijn gebrek aan onafhankelijkheid en partijdigheid, precies de punten waarmee de hele procedure in 2004 begon! Reeds in 1994 bleek Westenberg samen te spannen de advocaten van tegenstanders van Chipshol en dat doet hij anno 2009 blijkbaar nog steeds. Deze website besteedde reeds eerder aandacht aan de wijze waarop het kantoor Stibbe dat Schiphol bijstaat in deze zaken (met name partner Niels Koeman, foto) meent de advocatuur te kunnen bedrijven. In het KG eiste Chipshol dat Westenberg de stukken die hij kreeg toegespeeld vanuit de Stibbe-toren en waarop hij geen recht heeft uit de hoger beroepzaken van 25 maart terugneemt en dat hij openheid biedt over zijn onrechtmatige en langdurige contacten met de advocaten van Schiphol en andere partijen. Chipshol verloor omdat het gedrag van Westenberg niet onrechtmatig werd bevonden, maar de voorzieningenrechter oordeelde wel dat Westenberg zich niet prudent heeft opgesteld en raadde Chipshol aan elders een klacht tegen hem in te dienen, bijvoorbeeld bij de Nationale Ombudsman.

9. Waarom is de zaak-Westenberg zo absurd maar ook zo belangrijk?
De zaak levert cruciale jurisprudentie op over de vraag hoe journalisten moeten omgaan met rechters en in welke mate kritiek op het functioneren van rechters wordt toegestaan. Mocht Kat alsnog verliezen, zou dat betekenen dat journalisten nooit meer iets negatiefs over een rechter mogen opschrijven, ook niet als het de waarheid is. De absurditeit blijkt wel uit de hoeveel procedures en zittingen die in deze zaak al zijn gepasseerd: een zaak in eerste aanleg voor de rechtbank Rotterdam met drie getuigenverhoren en een comparitie van partijen, twee kort-gedingen (Rotterdam en Amsterdam), een serie tuchtzaken en gisteren de hoger-beroepszaak bij het Amsterdamse gerechtshof. De advocaat van Westenberg heeft reeds rond de twee ton belastinggeld gedeclareerd. En dat allemaal ter bestrijding van amper 25 woorden in een boekje dat in een oplage van 2000 slechts in beperkte kring is verspreid. Deze woorden in het boek van Kat zijn hiermee zonder enige twijfel de ‘duurste woorden’ uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek.

10. Wanneer komt de uitspraak in de hoger beroepszaken?
Op 7 mei 2009.

Print Friendly, PDF & Email
Share