web analytics

De Vlieger geweigerd als NVJ-lid

‘U KOMT NIET IN AANMERKING. GROET: H. VERPLOEG’

Amsterdam, 23 april 2004

Relatienummer 141110
Behandeld door: Irene Staal

Beste collega,

In dank ontvingen wij uw aanmelding voor het lidmaatschap van de NVJ.

Helaas komt u niet in aanmerking voor het lidmaatschap omdat er te weinig basis aanwezig is in de vorm van opdrachtgevers en/of inkomen.

Wij wijzen u erop dat u binnen een maand tegen deze beslissing in beroep kunt gaan bij het bestuur van de NVJ.

Om het nieuws uit de journalistiek te volgen is het ook mogelijk een abonnement op De Journalist te verkrijgen. U kunt zich daartoe wenden tot Lezersservice De Journalist, Antwoordnummer 9224, 1000 WZ Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Hans Verploeg,
Algemeen secretaris NVJ

Deze brief ontving ondernemer Erik de Vlieger als reactie op zijn aanvraag voor het lidmaatschap van de NVJ. De Vlieger schrijft veelvuldig stukjes in zijn eigen publikaties en staat ook vermeld in colofons, bijvoorbeeld van zijn uitgave De Week van Amsterdam. De rigoreuze afwijzing is wederom een verscherping van het al maanden voortslepende conflict tussen de NVJ en De Vlieger; zie ook het stuk op deze site NVJ op ramkoers tegen Erik de Vlieger
De aanbeveling van Verploeg aan De Vlieger om een abonnement te nemen op De Journalist kan worden gezien als een provocatie, daar De Journalist nu juist een belangrijke rol heeft gespeeld in het ‘demoniseren’ van De Vlieger.

Print Friendly, PDF & Email
Share