web analytics

De van der Vaart-connection

‘Als de voorlichting faalt’

BROER NRC-COMMENTATOR EUROPESE TOP-LOBBYIST

Met dank aan Volkskrant-columnist Ronald Plasterk

De broer van Joost van der Vaart, gewezen lid van de hoofdredactie van NRC Handelsblad en fungerend commentator, is dit voorjaar benoemd als hoofd van het Haagse Bureau van het Europarlement. Het gaat om Sjerp van der Vaart, voormalig adjunct-directeur van het ANP en hoofdredacteur van de Staatscourant. De taak van het Eurobureau, de facto een lobbykantoor, is ‘het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties, politici en journalisten’.

Dit meldt een klokkenluider bij NRC Handelsblad. De onthulling komt op een gevoelig moment omdat NRC vorige week is betrapt op het manipuleren van onderzoeksgegevens uit een enquete naar de mening van het volk over een Europese grondwet die nog niet eens bestaat. Via sturende vraagstelling werden de deelnemers aan het onderzoek naar het voor NRC gewenste resultaat geleid van 51% voor zodat de opening van de krant op 20 september kon luiden: ‘Meerderheid voor Europese grondwet’. Hoofdredacteur Folkert Jensma kwam onder zo’n grote druk te staan door deze zaak, dat hij zich genoodzaakt zag in de krant van 25 september een verdediging te schrijven.

Volgens de klokkenluider gaat de partijdigheid van NRC echter nog verder. Zo zou van der Vaart auteur zijn van het hoofdredactioneel van 22 september waarin tot onthutsing van velen (onder wie Volkskrant-columnist Ronald Plasterk die er zijn column aan wijdde van 26 september waardoor de klokkenluider zou zijn aangespoord) werd gezegd dat ‘deze grondwet zomaar kan worden weggestemd als de voorlichting faalt’. Met deze onthullende opmerking geeft NRC zijn ware positie ten opzichte van het Europese vraagstuk geheel prijs. We weten nu welke kongsi er bij NRC bestaat om dit ‘doemscenario’ (het falen van de voorlichting en het dientengevolge wegstemmen van de grondwet) te voorkomen: de gebroeders Van der Vaart! Het heeft er alle schijn van dat voorlichter S. van der Vaart bij zijn taak om ‘contacten te onderhouden met journalisten’ als eerste handeling heeft verricht het bellen van zijn broer bij NRC om een plannetje te smeden dat Sjerp direct op de kaart zet als Europese topvoorlichter. Dat NRC daarbij toevlucht nam tot fraude is S. uiteraard niet aan te rekenen, de krant des te meer. Joost van der Vaart werpt elke mogelijke vorm van ook maar een begin van fraude of belangenverstrengeling verre van zich. ‘Heeft u geen broer’? repliceert hij. ‘Wat doet die? Ik heb de beste broer van de wereld!’

De reputatie van Sjerp van der Vaart in journalistiek Nederland (hij begon zijn carri?re bij het Financiele Dagblad) is overigens rampzalig. Sporen van vernieling en frustratie liet hij achter bij ANP en vooral bij de Staatscourant.
De ‘Van der Vaart-connection’ past naadloos in het steeds alarmerender beeld van de verwevenheid van NRC met overheid en macht. Buitenlandchef Nijenhuis heeft een vrouw op een toppositie bij Buitenlandse Zaken, Frank Kuitenbrouwer zit in een belangrijk adviesorgaan van BuZa samen met PCM-directeur Ben Knapen en NRC-groupie Paul Scheffer. Maarten Huygen is lid van een commissie die rechters selecteert. Talrijke NRC-journalisten vullen hun zakken door bij te klussen voor overheidspublicaties, zoals Tracy Metz voor bladen over volkshuisvesting en Dirk van Delft voor bladen van NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Print Friendly, PDF & Email
Share