web analytics

De prijs voor de slapste politicus

And the winner is ……….

ALEXANDER PECHTOLD!

Door Ronald Beetz

PECHTOLD VOEGT ZICH BIJ DE CRIMINELEN VAN JUSTITIE. HIJ WEIGERT EEN LIEGENDE MINISTER TER VERANTWOORDING TE ROEPEN.

Tot twee keer toe kamervragen stellen en dan niets doen met de leugenenachtige antwoorden, en je verstoppen als je gevraagd wordt waarom je niets doet, is erger dan helemaal geen vragen stellen. Dat is hetzelfde als een liegende minister een frauduleus “keurmerk” van goed democratisch gedrag geven.  Een groter en laffer bedrog van een “volksvertegenwoordiger” is nauwelijks voorstelbaar.

Even terug waar het allemaal om ging. In september 1999 werd in Deventer de weduwe Wittenberg vermoord. Bij het onderzoek werd in de tuin een merkwaardig anoniem briefje gevonden, waarin inbrekers hun verontschuldigingen aanbieden. In de uitzending van Opsporing Verzocht komt dit briefje ruim aan de orde. Een dag na de uitzending wordt een tweede anoniem briefje bij het politiebureau aangeleverd, waarin gesuggereerd wordt dat de weduwe contacten had met gigolo’s. Toen Ernest Louwes in november 1999 verdachte werd van de moord, bleek er geen enkele link te leggen te zijn tussen hem en de briefjes. De briefjes verdwenen daarom uit het onderzoek. omdat ze niet pasten in het scenario van het OM waren ze opeens irrelevant.

Voordat Louwes in beeld kwam als verdachte was de “klusjesman” van de weduwe al korte tijd verdachte geweest. Samen met zijn vriendin Meike had hij een vals alibi opgegeven en had hij over meer zaken gelogen. Om volkomen duistere redenen werd de verdenking tegen hem plotseling ingetrokken. Er is nooit gezocht, althans daar is niet van gebleken, naar een relatie tussen hem en de briefjes.

In 2003 hebben handschriftexperts uit het kamp Louwes vastgesteld dat de briefjes zeer waarschijnlijk zijn geschreven door Meike. Deze bevinding samen met nog veel meer ontlastend bewijs van Louwes en belastend bewijs tegen de klusjesman zijn in 2006 aan het OM aangeboden door Maurice de Hond. Harm Brouwer bemoeide zich er persoonlijk mee. Het OM heeft al dat bewijs “onderzocht” waarbij een vernieuwd handschriftonderzoek is gedaan naar de relatie van de briefjes met Meike.

De documenten van het handschriftonderzoek zijn eind 2006 in handen gekomen van advocaat Knoops en zo in handen gekomen van de onderzoeksgroep rondom De Hond. Al snel bleek dat er zo veel mis was met het onderzoek dat fraude van dat onderzoek door het OM vrijwel zeker moest zijn. De belangrijkste drie argumenten voor fraude waren:

-      Er ontbraken regels tekst in het afgenomen dictee van Meike

-      De tijdlijn van het onderzoek zoals vastgelegd in PV’s was onmogelijk

-      De schrijfproeven waren niet of niet correct afgetekend

Alle aangiftes tegen het OM, Brouwer en zijn corrupte handlangers zijn afgewezen, vaak met nieuwe aantoonbare leugens. In 2009 heeft het OM besloten om de Rijksrecherche de gang van zaken rondom het handschriftonderzoek te laten uitzoeken. “Om de onrust rondom het handschriftonderzoek weg te nemen”. Mede omdat de officier van justitie die verantwoordelijk was voor het handschriftonderzoek, zelf de leiding had over het RR-onderzoek was het vanaf het begin duidelijk dat dit een doofpot was.

Nadat een half jaar later het RR-rapport openbaar werd, bleek duidelijk dat de RR geen antwoorden had op de onregelmatigheden. Toch verklaarde het OM in een persbericht dat uit het rapport niets bleek van fraude. Voor de RR verklaarde Meike over de ontbrekende tekst dat zij die op de achterzijde had geschreven, toch constateert de RR dat er helemaal niets staat op de achterzijde van het origineel. In een hypothese, die overduidelijk is ingegeven door het OM, wordt verklaard dat Meike het origineel heeft overgeschreven waardoor de tekst op de achterzijde is verdwenen. Uit de verklaring van de betrokken rechercheur en aanwezige advocaat blijkt helemaal niets dat het zo is gegaan.

Nu komen we dan op de rol van Alexander Pechtold. Wij hebben pogingen ondernomen om via de politiek vragen te stellen aan de minister over dit RR-rapport. Pechtold was hier toe bereid en heeft een serie vragen gesteld. Uiteraard heeft de minister deze vragen niet zelf beantwoord, maar heft het overgelaten aan dezelfde criminelen die het rapport hadden opgesteld. Niets verbaast dat de antwoorden deels nietszeggend en deels gelogen waren. De minister maakte het nog het bontst door te antwoorden dat het originele dictee van Meike, met de tekst op de achterzijde, was WEGGEGOOID! Terecht was Pechtold niet tevreden over de antwoorden en stelde hij een tweede serie vragen. Het effect was feitelijk weer hetzelfde, meer nietszeggende antwoorden en meer leugens.

Wat nu te doen? Opnieuw vragen stellen lijkt niet zinvol, dus zou je zeggen dat de minister maar eens naar de Kamer moet komen om tekst en uitleg te geven. Maar nu haakt Pechtold af. Daar heeft hij geen zij zin in en hij vlucht weg achter de coulisses. Nergens reageert hij nog op. We hebben een aangetekende brief gestuurd, geen reactie. E-mails, geen reactie. Het is helemaal stil bij D66.

Is Pechtold gewoon een laffe hond of is hij door de top van justitie (Demmink?, Brouwer?) tot zwijgen gemaand? Wie zal het zeggen?

Links:

analyse 1e serie vragen: http://www.deventermoordzaak.com/documenten/reactie-kamervragenD66_1_.pdf

analyse 2e serie vragen: http://www.deventermoordzaak.com/documenten/reactie-kamervragenD66_2_.pdf

Rapport Rijksrecherche: http://www.deventermoordzaak.com/documenten/Velduil_kort.pdf

Print Friendly, PDF & Email
Share