web analytics

De pers en Fred Spijkers

BOEK OVER LANDMIJNEN-AFFAIRE NU AL DOODGEZWEGEN?

Vrijdag a.s. presenteert journalist Alexander Nijeboer zijn boek over de affaire-Spijkers, Een Man Tegen De Staat. Deze website heeft aan het komende boek reeds herhaalde malen aandacht besteed, het meest recent op 30 augustus, op 5 oktober en op 9 oktober. Het boek staat werkelijk bol van de spectaculaire onthullingen. Een ex-minister van Justitie en Defensie die werd gechanteerd met een zedendelict, een accountantskantoor van naam en faam dat een onrechtmatig rapport opmaakt waardoor er na 23 jaar nog steeds geen de facto genoegdoening heeft plaatsgevonden en een verzonnen vuurwerkramp in Enschede waar het in werkelijkheid ging om ontploffende landmijnen waar Defensie vanaf moest. De vraag is thans: in hoeverre gaat dit boek doorklinken in de gevestigde media? Dit boek dat aantoont dat de Nederlandse Staat vele kenmerken vertoont van een criminle organisatie? De vakcentrale FNV heeft zich reeds achter Nijeboer opgesteld; de banden tussen de FNV en Spijkers zijn hecht sinds ex-voorzitter Lodewijk de Waal zich voor Spijkers heeft ingezet en samen met hem een meldlijn voor klokkenluiders heeft geopend. Nijeboer is verbonden aan de Volkskrant. Maar zijn deze twee feiten voldoende om deze zaak de aandacht te geven die het verdient?

In het nieuws was recent dat Nederland opnieuw tot de landen behoort met de grootste persvrijheid. Goed, zo’n boek van Nijeboer kan inderdaad verschijnen. En Nijeboer kan een internetsite beginnen waarop hij zijn bevindingen publiek maakt. Dat is een groot goed. Maar wat levert dat uiteindelijk op als de hele ‘mainstream’ in de media zijn boek stelselmatig negeert omdat ze te zeer onder de invloed staan van de macht en de overheid? Dat kun je toch wel grote vraagtekens zetten bij die ‘grote persvrijheid’ in Nederland. Want we mogen toch aannemen dat die persvrijheid vooral wordt afgemeten aan de bewegingsvrijheid van de grote en bekende media. Als die zich zoals in ons land collectief en structureel gaan bezondigen aan zelfcensuur, is er van persvrijheid geen sprake.
Nu is het wel zo, dat de onthullingen van Nijeboer dermate zwaar zijn, dat het voor de overheid en voor de geloofwaardigheid van Nederland rampzalige gevolgen zou hebben als ze gemeengoed worden en doorklinken in het buitenland. Maar is dat een belang van de pers? Hoe kan ons land ooit schoon schip maken en met zichzelf in het reine komen als de schurken in de affaire-Spijkers blijven wegkomen en in de maatschappij de eretitel van ‘eerzaam burger’ mogen blijven dragen?
Het boek van Nijeboer doet in veel opzichten denken aan het boek Lux Libertas en Leugens van Micha Kat, ook al omdat het is uitgekomen bij dezelfde uitgever De Papieren Tijger. Qua mediaontvangst (kijk op de de site van Nijeboer onder ‘mediacentrum’) valt op dat Nijeboer net als Kat wordt verbannen naar de perifere media: ouderenomroep Max, Katholiek Nieuwsblad, De Stentor, Nieuwe Revu. Kat was met zijn boek alleen te gast bij de IKON en kreeg in de geschreven pers alleen serieuze aandacht in Katholiek Nieuwsblad en Parool. Omdat Kat’s boek over NRC ging konden de ‘kwaliteitskranten’ er niet omheen, maar geen van de recensies in de ‘grote kranten’ nam het boek ook maar in eerste aanleg serieus. Hoe zou dat gaan met het boek van Nijeboer? Het is in feite al een schande als het boek wordt afgedaan met een boekbespreking als er wereldonthullingen in staan. Maar dat zal toch wel gaan gebeuren, want er is al meer dan genoeg in de pers geweest voor de ‘kwaliteitskranten’ om op aan te slaan. Journaliste Pamela Hemelrijk heeft ooit verteld hoe de affaire-Spijkers jaren geleden door de gevestigde media werd ‘gekilld’ toen ze bij het Magazine van het AD voorstelde een groot verhaal over de affaire te maken. In de vergadering van het Magazine vond iedereen het prachtig en Hemelrijk was al vol goede moed begonnen toen opeens haar chef Harko Keijzer aanklopte. Hij had blijkbaar gesproken met ‘boven’ en blies het hele project af met de woorden dat die Spijkers ‘geen sympathieke man was’.

Print Friendly, PDF & Email
Share