web analytics

DE MOEDER ALLER PV’S; ANALYSE

KIJK OOK NAAR HET OPTREDEN VAN PETER POOT GISTEREN IN DWDD * WANEER KOMT DE POLITIEK IN ACTIE? * ORDE VAN ADVOCATEN STEUNT WESTENBERG, LATER MEER

MORGEN KLOKKENLUIDERONAIR MET MEER ONTHULLINGEN OVER CHIPSHOL-GATE

Het proces-verbaal van de klokkenluider in de Chipshol-zaak staat thans online. Het is het meest verbijsterende getuigenverhoor uit de geschiedenis van de Nederlandse rechtstaat –voor het eerst klapt iemand uit de school vanuit het hart van de rechterlijke macht!- en daarom wordt het natuurlijk geheel en al doodgezwegen door de corrupte MSM die geen middel onbenut laten het volk in de waan te laten dat alles dikke mik is in juridisch Nederland. Hieronder volgt de analyse door Micha Kat. Fasten your seatbelts!

1. Opvallend is dat de klokkenluider aangeeft te hebben gewerkt ‘bij de kinderrechters’. Zoals bekend was (is?) de Haagse rechtbank een broeinest van pedofiele rechters reeds vanaf eind jaren 70. Kalbfleisch heeft lange tijd gewerkt als kinderrechter en was zelfs voorzitter van de betreffende kamer. Hij moet ofwel zelf hebben deelgenomen aan de weerzinwekkende praktijken [die ondermeer zijn beschreven in een boek van Yvonne Keuls] ofwel er verregaand van op de hoogte zijn geweest; dat laatste geldt dan naar alle waarschijnlijkheid ook voor de klokkenluider. Ligt hier de ware reden voor het naar voren stappen van de klokkenluider, dat ze walgde van de pedofiele activiteiten op de rechtbank en van de betrokkenheid daarbij van Kalbfleisch en Westenberg?

2. In verband met de seksuele perversiteiten op de Haagse rechtbank is het noemen van de naam Stolk [backgrounds] explosief. Stolk was tot een bepaald jaar begin jaren 80 (tot zijn afscheid) het meest directe contact van Westenberg en zijn directe superieur. Wij menen te weten dat Stolk een meervoudig kindermoordenaar is [zoals Karate Bob ook heeft verklaard] en dat Koos H. voor hem in de plaats zit. Koos H. heeft nooit bekend tot de totaal ongeloofwaardige under cover-operatie [backgrounds] van Peter R. de Vries. Het kan bijna niet anders of Justitie is door de aanhoudende druk op Demmink en Westenberg in paniek geraakt over de ‘losse einden’ in de zaak-Koos H./Stolk: de hele pedofiele samenzwering binnen de rechterlijke macht zou immers bloot kunnen komen te liggen als de betrokkenheid van Stolk bij de moorden alsnog aan het licht zou komen. Daarom heeft men Peter R. de Vries ‘ingehuurd’ om het ‘daderschap’ van Koos H. ‘definitief zeker te stellen’ voor het nageslacht. Wie echter de stukken bestudeert, komt direct tot de conclusie dat Koos H. nooit de dader kan zijn geweest. De reden van de recente overplaatsing van Koos H. naar een TBS-kliniek -en van de absurde verklaring daarvoor van Teeven- kan geen andere zijn dan dat dat deel was van de deal die is gesloten om hem te laten zitten voor de niet door hem gepleegde moorden. Dezelfde reden is er voor het abjecte zwijgen van de politiek over de zaak-Stolk en het schenden van beloftes te zaak te zullen aankaarten.
Dit alles wordt nog explosiever als we ons realiseren dat de directe onderschikte van Stolk Hans Westenberg meerdere functies bekleedt waarbij hij toegang heeft tot kinderen in opvangcentra en tehuizen zoals zijn voorzitterschap van KansPlus een ‘belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten’, een functie waarmee hij in het verleden af en toe de landelijke media heeft weten te halen met name op het onderwerp van seksueel misbruik van verstandelijk gehandicapten:

3. De naam Boukema komt prominent naar voren als vriend van Kalbfleisch en deelnemer in het complot tegen Chipshol. Na een etentje bij hem thuis worden verdere plannen gemaakt in wat een vervolg lijkt op de ‘vergadering’ in het huis van Eddy de Kroes. Boukema was de advocaat van Hans Westenberg in de zaken tegen Micha Kat en Hugo Smit. Toen deze zaken op een fiasco uitdraaiden, werd hij in allerijl ‘overgebracht’ naar het Amsterdamse gerechtshof in de functie van raadsheer. Tevens zien we hier opnieuw een link met het koninklijk huis: Boukema verdedigde het ‘kroonprinselijk echtpaar’ in de zaak die zij aanspanden tegen persbureau AP om enkele foto’s van een ski-vakantie.

4. Onder kop 15 is de prominente rol van het Vomar-supermarktconcern opvallend en alarmerend. Kalbfleisch was ten tijde van de samenzwering commissaris bij Vomar en dat is explosief in relatie tot de woorden van de klokkenluider Vomar had ook belangen bijde grond rond Schiphol. Hiermee komt vast te staan dat Kalbfleisch reeds vanaf het begin ook persoonlijke belangen had bij het kapotmaken van Chipshol en dat het dus niet alleen ging -wat overigens reeds erg genoeg is- om het ‘helpen’ van zijn studie-vrienden de broers Van Andel. Zoals in dit stuk aangetoond heeft Kalbfleisch zijn banden met Vomar nooit verbroken en deze banden hebben ertoe geleid dat hij als NMa-voorzitter op de payroll terecht kwam van het Italiaanse Autogrill dat ook in Nederland actief is. Een horrorverhaal van criminele belangenverstrengelingen en mafia-achtige begunstigingen.

5. De klokkenluider geeft aan drie gesprekken te hebben gevoerd met de Rijksrecherche. Dat moet zijn gebeurd in het kader van het strafrechtelijke onderzoek tegen Westenberg. Zoals Jort Kelder terecht opmerkte in DWDD is de kans dat Westenberg achter de tralies verdwijnt zeer aanzienlijk. Wat betreft Kalbfleisch die daar eens te meer thuishoort dient dat nog maar te worden afgewacht.

6. Bloedstollend zijn de keiharde en schaamteloze leugens van Kalbfleisch in zijn brief aan de klokkenluider. Ik ben met belangenverstrengeling altijd uiterst prudent en geheel transparant omgegaan en Ik heb met Hans Westenberg nooit enig overleg in de Chipshol-zaak gehad.

BINNENKORT: DE LANDELIJK DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN WEIGERT TE SPREKEN OVER DE ZAAK-WESTENBERG MET WIE HIJ IN EEN ZAKKENVULLERS-CLUBJE ZAT * WESTENBERG VULT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG ZIJN ZAKKEN ALS ‘OPLEIDER’ VAN ADVOCATEN

Print Friendly, PDF & Email
Share